Nieuws

Publicatie: 25 maart 2019

Door: en


De Europese Commissie maakte maandag 25 maart bekend dat de noodvoorbereidingen op EU-niveau met betrekking tot een mogelijke Brexit zonder terugtrekkingsakkoord zijn afgerond. De Commissie heeft in totaal negentien wetgevingsvoorstellen gedaan. Daarvan zijn er zeventien inmiddels aangenomen door de Europese Raad en het Europees Parlement. De laatste twee voorstellen worden op dit moment gefinaliseerd door de EU-medewetgevers. De Commissie blijft ook EU-burgers en bedrijven aansporen om zichzelf te blijven informeren en zo goed mogelijk voor te bereiden op het no-deal-scenario.

Voorgestelde noodmaatregelen Europese Commissie

De Europese Commissie publiceerde op 19 december 2018 een actieplan voor de voorbereiding op een no deal-Brexit. De aangenomen noodmaatregelen zijn tijdelijk en beperkt in reikwijdte. De maatregelen zijn unilateraal vastgesteld door de EU. Zij dienen als aanvulling op noodmaatregelen die door individuele lidstaten zijn vastgesteld ter voorbereiding op een Brexit zonder terugtrekkingsakkoord. Wanneer er geen terugtrekkingsakkoord wordt gesloten tussen het VK en de EU zullen na de Brexit deze aangenomen noodverordeningen van toepassing zijn. De noodmaatregelen hebben betrekking tot zaken zoals verblijfsrechten, sociale zekerheid, financiële diensten, luchttransport, wegtransport, goederenexport en Europees klimaatbeleid.

Sociale zekerheid

Eén van de door de Europese Commissie voorgestelde noodmaatregelen die door de Raad en Europees Parlement is aangenomen, is een verordening die de sociale zekerheidsrechten moet waarborgen in het geval er geen terugtrekkingsakkoord gesloten wordt. Deze verordening zorgt voor een waarborging van de rechten van EU-burgers in het VK en van VK-burgers in de EU op wie de EU-wetgeving voor de Brexit van toepassing was. Om de sociale zekerheidsrechten te beschermen zullen deze noodmaatregelen zien op een blijvende toepassing van de beginselen van gelijke behandeling, gelijkstelling en samenstelling en op de toepassing van de voorschriften die nodig zijn om uitvoering te geven aan die beginselen.

Erasmus+

Erasmus+ is een Europees mobiliteitsprogramma voor studenten, trainees en docenten in het hoger onderwijs. Bij een no deal-Brexit zouden de 14.000 EU-burgers die via Erasmus+ in het VK zijn en de 7.000 VK-burgers die via dit programma in de EU zijn hun uitwisselingsprogramma niet kunnen afmaken. De verordening die de Raad en het Europees Parlement hebben aangenomen betreffende Erasmus+ maakt het mogelijk dat deze EU-burgers en VK-burgers hun studie kunnen afmaken en de financiële steun kunnen blijven ontvangen die zij al kregen voordat er sprake was van de Brexit.

Visserij

De Europese Commissie stelde al eerder twee wijzigingen voor ten aanzien van visserij. De Raad en het Europees Parlement hebben deze twee verordeningen nu aangenomen die de gevolgen van een Brexit zonder terugtrekkingsakkoord op de EU-visserij moeten beperken. Met de eerste verordening wordt mogelijk gemaakt dat EU-vissers compensatie kunnen ontvangen van het Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij wanneer hun visserijactiviteiten worden stopgezet door beperkingen in de Britse wateren. Een tweede verordening gaat over de toegang van EU-wateren voor VK-vissersvloten. De EU kan met deze verordening VK-vissersvloten tot eind 2019 toegang geven tot de EU-wateren op voorwaarde dat het VK ook toegang verleent aan de Europese vissersvloot. Daarnaast worden de procedures om het VK toegang te geven tot EU-wateren versimpeld.

Brexit Impact Scan voor overheden

Gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland zullen gevolgen ondervinden van de Brexit. De Brexit Impact Scan voor overheden biedt deze organisaties inzicht op dit gebied. Vul de impactscan in en lees adviezen over de mogelijke impact van de Brexit op het gebied van interne bedrijfsvoering, burgers, regionale en lokale economie en internationale samenwerking. De impactscan houdt rekening met twee scenario’s: een Brexit met een terugtrekkingsakkoord én een Brexit zonder terugtrekkingsakkoord.

Bron:

Brexit: Raad neemt reeks noodmaatregelen voor scenario zonder akkoord aan, Raad van de Europese Unie

Meer informatie

Europese Commissie presenteert actieplan no deal-Brexit, Kenniscentrum Europa Decentraal
Commissie maakt no deal-voorstellen bekend voor EU-visserijsector, Kenniscentrum Europa Decentraal
Commissie maakt voorstellen bekend voor Brexit-noodmaatregelen op het gebied van sociale zekerheid en het EU-budget, Kenniscentrum Europa Decentraal