CPV-code zoekmachine

Deze zoekmachine helpt u om bij aan te besteden werken, leveringen en diensten de juiste CPV-code te vinden. Volgens de CPV-Verordening zijn decentrale overheden verplicht bij Europese aanbestedingen het CPV-classificatiesysteem toe te passen. Een CPV-code die goed aansluit bij het gewenste werk, product of dienst zorgt ervoor dat potentiële gegadigden en inschrijvers uw overheidsopdracht goed weten te vinden.

Wanneer u het gewenste onderwerp in het Nederlands intypt in onderstaande zoekmachine, verschijnt de code die u bij de aankondiging van Europese aanbestedingen kunt gebruiken op uw scherm.

CPV-code zoekmachine

 

cpv: 72000000-5

IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Structuur

 • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
 • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
 • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
 • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Andere talen

 • ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка [bg]
 • Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora [cs]
 • It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support [da]
 • IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung [de]
 • Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη [el]
 • IT services: consulting, software development, Internet and support [en]
 • Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo [es]
 • IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused [et]
 • Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki [fi]
 • Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui [fr]
 • IT services: consulting, software development, Internet and support [ga]
 • Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška [hr]
 • IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás [hu]
 • Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto [it]
 • IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos [lt]
 • IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts [lv]
 • Servizzi ta' IT: konsulenza, żvilupp ta' softwer, Internet u appoġġ [mt]
 • IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning [nl]
 • Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia [pl]
 • Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio [pt]
 • Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă [ro]
 • Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora [sk]
 • Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora [sl]
 • IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd [sv]

Wat is CPV?

De gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (Common Procurement Vocabulary) is een uniform classificatiesysteem van overheidsopdrachten. Het stelt aanbestedende diensten en inschrijvers in staat bij een aanbesteding alle mogelijke werken, producten en diensten te identificeren.  Door de cijfercodes, heeft de gebruiker geen last van taalbarrières. Enkele voorbeelden:

92342100-1     ballroomdanslesdiensten
03332200-9    dierlijk haar
35333200-9    raketten (ruimtevaart)

Basiswoordenlijst en aanvullende woordenlijst

De CPV bestaat uit een basiswoordenlijst en een aanvullende lijst. Indien er aanvullende specificaties zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot materiaal, vorm, werkwijze of aangewezen gebruik, dan moeten die door de aanbestedende dienst worden toegevoegd door de geschikte codes van de aanvullende woordenlijst te gebruiken.

Opbouw codes

De basiswoordenlijst heeft een boomstructuur met codes tot negen cijfers met daarbij een omschrijving van de leveringen, werken of diensten die voorwerk van de opdracht kunnen zijn.

De code bestaat uit acht cijfers en wordt ingedeeld in:

 • afdelingen, aangeduid met de eerste twee cijfers van de code (XX000000-Y),
 • groepen, aangeduid met de eerste drie cijfers van de code (XXX00000-Y),
 • klassen, aangeduid met de eerste vier cijfers van de code (XXXX0000-Y),
 • categorieën, aangeduid met de eerste vijf cijfers van de code (XXXXX000-Y).

Elk van de laatste drie cijfers staat voor een extra precisering binnen de categorie. Een negende cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers. Ter illustratie wordt hieronder de CPV-codes voor ‘archiveringsdiensten’ nader bekeken.

Voorbeeld: Archiveringsdiensten – 79995100-6 

De CPV-code voor ‘archiveringsdiensten’ is als volgt opgebouwd:

 • De afdeling is 79000000 (Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging);
 • De groep is 79900000 (Diverse zakelijke en andere diensten);
 • De klasse is 79990000 (Diverse zakelijke diensten);
 • De categorie is 79995000 (Bibliotheekbeheer);
 • De (eerste en in dit geval enige) precisering is 79995100 (Archiveringsdiensten).

Het controlecijfer is 6. Mochten de twee getallen voor het controlecijfer een ander getal dan 0 zijn, dan kan er een tweede en derde precisering volgen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over CVP-codes? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG