CPV-code zoekmachine

Deze zoekmachine helpt u om bij aan te besteden werken, leveringen en diensten de juiste CPV-code te vinden. Volgens de CPV-Verordening zijn decentrale overheden verplicht bij Europese aanbestedingen het CPV-classificatiesysteem toe te passen. Een CPV-code die goed aansluit bij het gewenste werk, product of dienst zorgt ervoor dat potentiële gegadigden en inschrijvers uw overheidsopdracht goed weten te vinden.

Wanneer u het gewenste onderwerp in het Nederlands intypt in onderstaande zoekmachine, verschijnt de code die u bij de aankondiging van Europese aanbestedingen kunt gebruiken op uw scherm.

CPV-code zoekmachine

 

cpv: 72212300-2

Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit

Structuur

 • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
 • 72200000-7 Softwareprogrammering en -advies
 • 72210000-0 Programmering van softwarepakketten
 • 72212000-4 Programmering van toepassingssoftware

Andere talen

 • Услуги по разработване на софтуер за създаване на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и повишаване на ефективността [bg]
 • Vývoj programového vybavení pro tvorbu dokumentů, kreslení, tvorbu obrázků, plánování a produktivitu [cs]
 • Udvikling af programmel til dokumentredigering, tegning, billedbehandling, tidsplanlægning og produktivitetsovervågning [da]
 • Entwicklung von Software für Dokumentenerstellung, Zeichnen, Bildverarbeitung, Terminplanung und Produktivität [de]
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας [el]
 • Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software development services [en]
 • Servicios de desarrollo de software de creación de documentos, dibujo, tratamiento de imágenes, planificación y productividad [es]
 • Dokumentide loomise, joonestus-, piltkaardistus-, plaanimise ja tootlikkuse tarkvara arendusteenused [et]
 • Asiakirjojen luonti-, piirustus-, kuvantamis-, aikataulutus- ja tuottavuusohjelmistojen kehittämispalvelut [fi]
 • Services de développement de logiciels de création de documents, de dessin, de traitement de l'image, d'ordonnancemennt et de productivité [fr]
 • Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software development services [ga]
 • Usluge razvoja programske podrške za stvaranje dokumenta, crtanje, slikovni prikaz, vremensko planiranje i produktivnost [hr]
 • Dokumentumkészítő, rajzoló, képkezelő, termelésütemező és termelékenységnövelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások [hu]
 • Servizi di programmazione di software per creazioni di documenti, disegni, immagini, programmazione e produttività [it]
 • Dokumentų kūrimo, braižymo, vaizdo gavimo, grafikų sudarymo ir našumo programinės įrangos kūrimo paslaugos [lt]
 • Dokumentu izveides, zīmēšanas, attēlveidošanas, plānošanas un darba grupu uzturēšanas programmatūras izstrādes pakalpojumi [lv]
 • Servizzi ta' żvilupp ta' softwer għall-ħolqien ta' dokumenti, tpinġija, ħolqien ta' immaġni, skedar u produttività [mt]
 • Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit [nl]
 • Usługi opracowywania oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania [pl]
 • Serviços de desenvolvimento de software para criação de documentos, desenho, imagens, gestão de tarefas e produtividade [pt]
 • Servicii de dezvoltare de software pentru creare de documente, pentru desen, imagistică, planificare şi productivitate [ro]
 • Služby na vývoj softvéru na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a na zlepšovanie produktivity [sk]
 • Storitve razvoja programske opreme za ustvarjanje dokumentov, risanje, zajem slik, časovno načrtovanje in storilnost [sl]
 • Programvaruutvecklingstjänster för dokumentredigering, ritning, bildhantering, schemaläggning och produktivitet [sv]

Wat is CPV?

De gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (Common Procurement Vocabulary) is een uniform classificatiesysteem van overheidsopdrachten. Het stelt aanbestedende diensten en inschrijvers in staat bij een aanbesteding alle mogelijke werken, producten en diensten te identificeren.  Door de cijfercodes, heeft de gebruiker geen last van taalbarrières. Enkele voorbeelden:

92342100-1     ballroomdanslesdiensten
03332200-9    dierlijk haar
35333200-9    raketten (ruimtevaart)

Basiswoordenlijst en aanvullende woordenlijst

De CPV bestaat uit een basiswoordenlijst en een aanvullende lijst. Indien er aanvullende specificaties zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot materiaal, vorm, werkwijze of aangewezen gebruik, dan moeten die door de aanbestedende dienst worden toegevoegd door de geschikte codes van de aanvullende woordenlijst te gebruiken.

Opbouw codes

De basiswoordenlijst heeft een boomstructuur met codes tot negen cijfers met daarbij een omschrijving van de leveringen, werken of diensten die voorwerk van de opdracht kunnen zijn.

De code bestaat uit acht cijfers en wordt ingedeeld in:

 • afdelingen, aangeduid met de eerste twee cijfers van de code (XX000000-Y),
 • groepen, aangeduid met de eerste drie cijfers van de code (XXX00000-Y),
 • klassen, aangeduid met de eerste vier cijfers van de code (XXXX0000-Y),
 • categorieën, aangeduid met de eerste vijf cijfers van de code (XXXXX000-Y).

Elk van de laatste drie cijfers staat voor een extra precisering binnen de categorie. Een negende cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers. Ter illustratie wordt hieronder de CPV-codes voor ‘archiveringsdiensten’ nader bekeken.

Voorbeeld: Archiveringsdiensten – 79995100-6 

De CPV-code voor ‘archiveringsdiensten’ is als volgt opgebouwd:

 • De afdeling is 79000000 (Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging);
 • De groep is 79900000 (Diverse zakelijke en andere diensten);
 • De klasse is 79990000 (Diverse zakelijke diensten);
 • De categorie is 79995000 (Bibliotheekbeheer);
 • De (eerste en in dit geval enige) precisering is 79995100 (Archiveringsdiensten).

Het controlecijfer is 6. Mochten de twee getallen voor het controlecijfer een ander getal dan 0 zijn, dan kan er een tweede en derde precisering volgen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over CVP-codes? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG