Nieuws

Publicatie: 24 februari 2020

Door:


Het toepassingskader van de richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector is door de Europese Commissie verlengd tot en met 31 december 2021. Maatregelen die uw organisatie wil verlengen op basis van deze richtsnoeren kunnen door middel van een simpele procedure aan de Commissie worden medegedeeld.

Richtsnoeren landbouwsteun

De richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 bieden decentrale overheden, naast de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV), de mogelijkheid om steun te verlenen in overeenstemming met het staatssteunrecht. Deze steunmaatregelen moeten formeel bij de Commissie worden aangemeld, voordat de steun is verleend. De richtsnoeren zijn van toepassing op steunmaatregelen voor activiteiten op het gebied van de productie, verwerking en afzet van landbouwproducten. De richtsnoeren bevatten meer steuncategorie├źn dan de LVV en de nadruk ligt meer op milieu- en klimaatmaatregelen. Bovendien zijn in veel gevallen de steunintensiteiten hoger.

Verlenging van de richtsnoeren

Eind 2017 is de Commissie gestart met de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. In het kader hiervan zijn verschillende verordeningen nog in behandeling bij het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Voor de herziening van de richtsnoeren voor de landbouw- en bosbouwsector zijn de toekomstige regels van het GLB van essentieel belang.
Doordat het nieuwe GLB nog niet volledig is afgerond om per 1 januari 2021 in werking te kunnen treden, heeft de Commissie besloten om het toepassingskader van de richtsnoeren landbouw te verlengen tot en met 31 december 2021. Zodoende zullen de regelingen van het GLB en de richtsnoeren tegelijkertijd in werking treden.

Gevolgen van de verlenging

Door de verlenging van de richtsnoeren blijft steun die wordt gegeven volgens de voorwaarden van de richtsnoeren rechtsgeldig. Steun die door de decentrale overheden is aangemeld bij de Commissie kan ook worden verlengd. Deze verlenging volstaat met een simpele procedure als het om kleine wijzigingen gaat, zoals budgetverhoging, en niet belangrijke wijzigingen in de maatregel. De Commissie heeft besloten om dit mogelijk te maken, zodat de administratieve lasten van lidstaten zo veel mogelijk worden beperkt.

Meer informatie

Dossier staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Staatssteun en landbouw, Kenniscentrum Europa Decentraal
Richtsnoeren landbouw, Eur-lex