Nieuws

Publicatie: 1 april 2019

Door: en


Het Europees Parlement heeft op 27 maart een standpunt voor nieuwe financieringsregels goedgekeurd om de economische, sociale en territoriale samenhang van de EU te versterken.

Financieringsregels

De nieuwe financieringsregels werden met 475 stemmen voor, 93 stemmen tegen en 53 onthoudingen goedgekeurd. De bijgewerkte regels, die van 2021 tot 2027 van toepassing zullen zijn op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds, zullen alle regio’s bestrijken. Speciale aandacht is er voor minder ontwikkelde gemeenschappen, stedelijke gebieden en ultra perifere regio’s.
De Europarlementariërs waren het erover eens dat een groot deel van EFRO moet worden besteed aan slimme groei en een groene economie. In de nieuwe financieringsregels staat dat regio’s tenminste 30% tot 50% van de ontvangen financiering moeten besteden aan een slim, innovatief Europa en tenminste 30% aan de strijd tegen klimaatverandering en de circulaire economie.
Ook is het Europees Parlement van mening dat bij het beheer van de EU-fondsen rekening moet worden gehouden met de territoriale, economische en sociale verscheidenheid tussen de Europese regio’s. EU-financiering moet daarom volgens het Europees Parlement op regionaal niveau worden toegewezen op basis van het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in plaats van op basis van het bruto nationaal inkomen van de lidstaten.
Na de stemming zei rapporteur Andrea Cozzolino (S&D, IT): “The plenary vote today is a very significant result, reached with a broad majority, in support of simplified and improved rules for spending more than 270 billion euros under the next financing period. We ensured a very good text for the next Parliament, as a starting point for the upcoming negotiations with the member states”.

Vervolg

Verwacht wordt dat het nieuwe Europees Parlement en de EU-ministers dit najaar zullen beginnen met onderhandelingen over de financiering van het toekomstige regionale en cohesiebeleid.

Bronnen:

MEPs agree on future regional and cohesion funding, persbericht Europees Parlement