Nieuws

Publicatie: 11 oktober 2021

Door: en


Overweegt u om Europese financiering aan te vragen voor projecten op het gebied van gezondheid en voedsel, bio-economie, grondstoffen, landbouw of milieu? Tijdens de informatiedagen tussen 25 en 29 oktober hoort u meer over de subsidiemogelijkheden die clusters 1 en 6 van Horizon Europe bieden.

De informatiedagen zullen worden gevolgd door ‘brokerage events’. Hier komen subsidiezoekenden en belanghebbenden bij elkaar zodat deze projectpartners kunnen vinden voor de aankomende subsidies van Horizon Europe en hun projectidee waarvoor zij subsidie aan gaan vragen kunnen aanscherpen. Voor cluster 6 zijn de informatiedagen op 25 en 26 oktober 2021, met het brokerage event op 27 oktober. Cluster 1 heeft op 28 oktober een informatiedag, met een brokerage event op 29 oktober. Het gedetailleerde programma vindt u hier.

Het programma van Horizon Europe volgt het oude programma Horizon 2020 op en bestaat voor de periode van 2021 tot 2027 uit drie pijlers: respectievelijk ‘Excellente Wetenschap, ‘Wereldwijde Uitdagingen en Europees Industrieel Concurrentievermogen’ en ‘Innovatief Europa’. Clusters 1 en 6 vallen onder de tweede pijler. Voor deze gebieden is een werkprogramma voor 2022 opgesteld.

Voor meer informatie over Horizon Europe en andere Europese fondsen kunt u de EU-fondsenwijzer van Kenniscentrum Europa decentraal inzien.

Bron

Horizon Europe Info Days, Europese Commissie

Meer informatie

Horizon Europe, Kenniscentrum Europa Decentraal

Save the date: Info-days for Horizon Europe Cluster 1 and Cluster 6 to take place between 25 & 29 October 2021, Europese Commissie