Europese rechtspraak

Publicatie: 10 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 21 januari 2010. Zaak C-17/09. In deze zaak heeft het Hof bepaald dat een overheidsopdracht voor dienstverlening met betrekking tot de verwijdering van bio- en groenafval ten onrechte hebben aanbesteed zonder een Europese aanbestedingsprocedure te voeren. In de zaak waren de composteringsdiensten een kernbestanddeel van de gunning, terwijl dit volgens het Hof niet volgens de procedure van gunning via onderhandeling mag worden gedaan.

Alleenrecht

In een dienstenovereenkomst tussen de particuliere afvalverwerkinginrichting EVB en de afvalverwerkingsinstallatie Bonn GmbH, verplicht EVB zich tot het inzamelen, sorteren en aanvoeren van huisafval voor Bonn GmbH. Ook moet EVB het bio- en groenafval uit Bonn in zijn composteringsinstallatie verwerken.

Geen formele aanbestedingsprocedure

De overeenkomst voor de afvalverwijdering werd aan EVB gegund zonder formele aanbestedingsprocedure. Volgens de Commissie zijn de composteringsdiensten niet geheel onbelangrijke nevenaspecten van de overeenkomst. Deze diensten vormen kernbestanddelen van de onderhandeling en maken een groot deel uit van het dienstenpakket. Volgens de Commissie kon Duitsland in deze zaak niet gebruik maken van de procedure van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging.

Uitzonderlijke gevallen

Volgens het Hof mag van deze procedure slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt worden en heeft Duitsland onvoldoende aangetoond dat EVB een alleenrecht had op de verlening van de composteringsdiensten. Daarom kan niet worden aangenomen dat van een uitzonderingssituatie sprake is. Deze procedure had daarom niet gebruikt mogen worden.