Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 7 februari 2013. Prejudiciële zaak C-561/12. Deze zaak gaat over de vraag of een aanbestedende dienst met inschrijvers mag onderhandelen over inschrijvingen die niet beantwoorden aan de technische specificaties van de opdracht gestelde dwingende eisen. Moet de aanbestedende dienst deze inschrijvingen links laten liggen of mogen de technische specificaties ook gewijzigd worden? Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie technische specificaties.