Nieuws

Publicatie: 6 maart 2023

Door: en


De nieuwe aanvraagprocedure voor kleinschalige projecten van Interreg Noord-West Europa (NWE) is geopend. Centrale en decentrale overheden en organisaties in het maatschappelijk middenveld kunnen nu hun aanvragen indienen om aanspraak te maken op 60% cofinanciering voor grensoverschrijdende projecten. De versimpelde procedure en verkorte looptijd maken deze call bij uitstek geschikt om ervaring op te doen met Europese fondsen. De deadline is 12 juli 2023 12:00.

Interreg Noord-West Europa

Interreg NWE is een Europees fonds met als doel om de regionale ontwikkeling beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling te verbeteren en interregionale samenwerking te versterken in Noord-West Europa. Zo moet het fonds bijdragen aan een groener, slimmer en socialer Noord-West Europa. Het fonds maakt deel uit van het bredere Interreg-programma dat op zijn beurt wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer weten over Interreg NWE en andere Europese fondsen? Klik hier voor de EU-fondsenwijzer.

Kleinschalige aanvragen

Interreg heeft deze call opgezet met het nadrukkelijke doel om als instapproject te dienen voor Interreg-aanvragen en Europese subsidieaanvragen in het algemeen. Het Interreg NWE secretariaat heeft van vorige programmaperiodes geleerd dat het nog best lastig kan zijn voor overheden en maatschappelijke organisaties om voor het eerst mee te doen met een Europees project. Juist daarom heeft het secretariaat deze call opengesteld. Dankzij de kleinschalige aard van het traject kunnen organisaties op een laagdrempelige manier ervaring opdoen om in de toekomst aan grotere projecten deel te nemen. Dat betekent dat de subsidieaanvraag op de volgende punten verschilt van een gewone Interreg aanvraag:

  • De procedure heeft één aanvraagronde in plaats van twee;
  • De maximale duur van 18 maanden is korter dan andere Interreg calls;
  • Het toegestane totale budget moet tussen 200.000 en 800.000 euro liggen.

Daarnaast zijn er ook voorwaarden op de samenstelling van de samenwerkingsverbanden van toepassing. De voorwaarden wat betreft buitenlandse partners zijn hetzelfde gebleven als bij reguliere calls het geval is. Het is nog steeds een vereiste dat tenminste drie partners uit drie verschillende landen aan een project meedoen. Daarbij moeten ook ten minste twee van de drie partners uit het programmagebied van Interreg NWE komen.  

Alleen overheden en maatschappelijke organisaties kunnen als lead partner de aanvraag indienen. Bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen kunnen wel deelnemen als reguliere partner.

Hulpmiddelen voor de aanvraag

Interreg NWE heeft ook een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om het aanvraagproces te begeleiden. Allereerst zijn er per land aangewezen contactpersonen die het traject begeleiden, voor Nederland van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het Interreg NWE secretariaat raadt sterk aan om met hen te overleggen voor het indienen van een voorstel. Verder is er ook een online community waar geïnteresseerde organisaties kunnen zoeken naar partners en projecten.

Deadline

U kunt aanvragen indienen voor deze oproep tot 12:00 op 12 juli 2023. Klik hier voor meer informatie over de oproep.

Bron

Interreg NWE call 3 for small-scale projects is now open!, Interreg North-West Europe

Meer weten

EU-Fondsenwijzer, Kenniscentrum Europa Decentraal