Nieuws

Publicatie: 6 november 2023

Door:


Op 24 oktober heeft de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) ingestemd met een aanpassing van Verordening 2019/1242 tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen. Hiermee worden de CO2-emissievoorschriften voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen aangescherpt

Aanscherpingen

De wijziging heeft als gevolg dat nieuwe stadsbussen vanaf 2030 volledig emissievrij moeten zijn. Deze eis vervangt de eis van het huidige artikel 1 sub b van 30% vermindering voor 2030 ten opzichte van 2005. Er bestaat onder de voorgestelde Verordening de mogelijkheid om voor de eis van emissievrije bussen tot 2035 ontheffing te krijgen voor bussen aangedreven op biomethaan, afhankelijk van voorwaarden met betrekking tot tankinfrastructuur en de oorsprong van dit biomethaan. Ook voor vuilniswagens, betonmixers en dergelijke worden de emissienormen aangescherpt.

Decentrale relevantie

De Verordening is van toepassing op het bouwen van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen. Aangezien dit zich richt op de productie van voertuigen en niet op de aanschaf heeft de Verordening geen directe consequenties voor decentrale overheden. Echter zal dit spoedig gevolgen hebben voor lokaal busvervoer aangezien nieuwe bussen op korte termijn uitstootvrij moeten zijn. Decentrale overheden moeten erop beducht zijn dat hiervoor voldoende laadinfrastructuur aanwezig is, bijvoorbeeld in busremises. In de tussentijd is de Richtlijn schone en energiezuinige voertuigen al relevant bij de inkoop van voertuigen door decentrale overheden: deze Richtlijn stelt minimumpercentages aan schone voertuigen voor elke aanschaf van nieuwe voertuigen door decentrale overheden.

Bron

Parlementsleden steunen doelstelling CO­­2-emissievermindering voor vrachtwagens en bussen – Europees Parlement

Meer informatie

Mobiliteit – Kenniscentrum Europa Decentraal