Nieuws

Publicatie: 6 november 2023

Door: en


Op 1 november 2023 organiseerde Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een webinar over de Europese ontwikkelingen rondom cyberveiligheid. Onder leiding van moderator Barend Tensen (KED), gingen de panelleden Iris Meerts (burgermeester Wijk bij Duurstede en cyberburgemeester), Kato Vierbergen (VNG) en Martin Herz (KED) in gesprek. Zij spraken onder andere over de digitaliseringsopdracht vanuit de Europese Unie en welke uitdagingen dit meebrengt voor Nederlandse overheden op het gebied van veiligheid.  

Digitale strategie EU

Herz maakte een korte schets van de Digitale Strategie van de EU en concludeerde dat de belangrijkste doelstelling het vergroten van het vertrouwen van inwoners/gebruikers in digitale producten is. Hij kaartte hierbij onder andere de NIS-2 richtlijn aan, die is vastgesteld om de cyberbeveiliging en de weerbaarheid van essentiële diensten in EU-lidstaten te verbeteren. Ook besprak hij  de Artificiële Intelligentie verordening, die bedreigingen voor rechten en vrijheden van individuenmoet voorkomen. Treffend liet hij in een ‘chat’ met Chat GPT zien dat, ondanks de voordelen, gevoelige informatie delen geen goed idee is en dat kritieke informatie nog altijd het beste geverifieerd kan worden bij betrouwbare bronnen. Vierbergen sprak verder over de toepassing van de NIS-2 in de praktijk bij gemeenten. Verder benadrukte Meerts dat er behoefte is aan structurele aandacht bij gemeenten voor cyberveiligheid en een actueel cyberdreigingsbeeld.

Iris Meerts: “Er is behoefte aan een actueel cyberdreigingsbeeld.”

Samenwerking

Er wordt al hard gewerkt aan deze thema’s. Zo werd de samenwerking tussen de cyberburgermeesters en de VNG als bijzonder nuttig gezien. Meerts pleitte daarnaast voor het inzetten van ethische hackers om kwetsbaarheden bij organisaties bloot te leggen. Ook het uitwisselen van best practices is essentieel, maar hierbij is de uitdaging het bereiken van alle gemeenten. Daarnaast is ook de vraag hoe kleinere gemeenten deze grote opgaven gaan uitvoeren. Dat er nog genoeg te doen is, staat vast. Vierbergen verwoorde het in haar betoog over de impact voor Nederlandse gemeenten simpel en krachtig: “We zijn nog lang niet klaar.”

Kato Vierbergen: “We zijn nog lang niet klaar.”

Ondertussen werd er door de kijkers enthousiast gebruik gemaakt van de chat. Ook hierin werd benadrukt dat het thema hoger op de agenda moet bij bestuurders en gepleit voor nauwere samenwerking tussen overheidslagen.

Wilt u het webinar terug kijken? Dat kan op de website van het Overheidsbreed Cyberprogamma, een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

V.l.n.r.: Iris Meerts, Martin Herz, Kato Vierbergen en Barend Tensen.

Meer informatie

Lees alles over het ‘digital decade’, digitale samenleving en overheid op de website van KED: Digital Decade – Europa decentraal