...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Moet onze openbare instantie eHerkenning aanbieden op grond van de eIDAS-verordening?

Onze openbare instantie maakt op dit moment gebruik van een eigen inlogsysteem; wij bieden dus nog geen eHerkenning aan. Het is bij ons wel bekend dat het aanbieden van eHerkenning met ingang van de inwerkingtreding van de Wet digitale overheid verplicht wordt voor belanghebbenden zoals wij. Onze vraag is of de eIDAS-verordening nu voor openbare instanties een verplichting schept om eHerkenning aan te bieden aan bedrijven. Met andere woorden: moet onze instantie op dit moment op grond van de eIDAS-verordening al eHerkenning aanbieden of kunnen wij voorafgaand aan de invoering van de Wet digitale overheid nog volstaan met een eigen inlogmethode?

...
Nieuws - 25 september 2023

Europese regelgeving over digitalisering van kortetermijnverhuur

Kortetermijnverhuur wordt steeds populairder door online platforms als Airbnb en Booking.com. Deze kortetermijnverhuur heeft voordelen voor het toerisme in een regio, maar zorgt ook voor krapte op de woningmarkt. Decentrale overheden willen kortetermijnverhuur daarom aan banden leggen, maar daarvoor gelden in de EU en in Nederland verschillende regels. Met een nieuwe verordening over kortetermijnverhuur moeten de regels geharmoniseerd worden en moet er voor het uitwisselen van gegevens over kortetermijnverhuur een digitaal toegangspunt worden opgezet.

...
Nieuws - 18 september 2023

Europese Commissie over sociale zekerheid in de Digital Decade

Op 6 september 2023 heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd om gegevensuitwisseling over sociale zekerheid makkelijker te maken. Door de coördinatie van sociale zekerheid te digitaliseren moet de toegang tot socialezekerheidsdiensten binnen Europa worden verbeterd. Ook voor decentrale overheden moet dat volgens de Commissie verschillende voordelen met zich meebrengen.

...
Nieuws - 3 april 2023

170 miljoen voor innovatie en deep tech in regio’s

Regio’s kunnen zich bij de Europese Commissie aanmelden als ‘Regional Innovation Valleys’. Is uw regio actief in innovatie en deep tech, bv op het gebied van voedselveiligheid, circulaire economie, de digitale of energietransitie en wilt u samenwerken met andere regio’s? Reageren kan tot 18 september 2023.

...
EU Recht en beleid - 7 september 2023

Digitale samenleving

Op welke manieren hebben decentrale overheden nog meer met de steeds verder vorderende digitale samenleving te maken? En wat houdt de Europese wet- en regelgeving in met betrekking tot bijvoorbeeld elektronische identiteit? In dit sub-dossier staat informatie over de Europese en Nederlandse regels als het gaat om de digitale samenleving. Daarnaast wordt op deze pagina’s ingegaan op de rechten en plichten van gemeenten, provincies en waterschappen.

...
Nieuws - 9 juli 2023

Interview met Amber Stoof: Digitalisering blijft prioriteit voor EU en lidstaten

Amber Stoof is werkzaam als attaché ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de Permanente Vertegenwoordiging (PV). De PV behartigt de Nederlandse belangen in de Europese Unie (EU). Zij houdt zich daar voornamelijk bezig met digitalisering. Decentrale overheden moeten hier nadrukkelijk mee aan de slag. KED sprak Amber over haar werk bij de PV en de uitdagingen op het gebied van digitalisering.

...
Nieuws - 27 februari 2023

Consultatie over het Digital Decade 2030 programma geopend

Het Digital Decade programma wordt op dit moment gefinaliseerd met onder andere de toevoeging van zogeheten key performance indicators (KPI’s). Dit betreffen de indicatoren waarmee gemeten kan worden hoever een lidstaat is wat betreft de doelen die worden gesteld in het Digital Decade programma.

...
Nieuws - 12 juni 2023

Commissie en WHO werken aan mondiaal gezondheidscertificeringssysteem

De Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben aangekondigd dat de WHO vanaf juni 2023 het systeem van de EU voor digitale COVID-19-certificering zal overnemen. De WHO zal dit bestaande systeem vervolgens gebruiken om een mondiaal gezondheidscertificeringssysteem op te zetten. Dit certificeringssysteem zal dienen ter bescherming van burgers tegen huidige en toekomstige gezondheidsbedreigingen.

...
EU Recht en beleid - 26 april 2023

E-health

Digitale technologieën maken zorg op afstand mogelijk. De digitalisering van de gezondheidszorg kan erop toezien dat de zorg toegankelijker en efficiënter wordt voor burgers. Zo vergemakkelijkt e-health de interactie tussen patiënten en artsen en zorgt het voor een eenvoudigere uitwisseling van data tussen gezondheidscentra. E-health is het gebruik van ICT voor het ondersteunen en verbeteren van de gezondheidszorg. E-health wordt toegepast door medewerkers in de zorg, maar ook door patiënten zelf.

...
EU Recht en beleid - 26 april 2023

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid gaat erover dat digitale diensten door iedereen te gebruiken zijn: even goed voor mensen met én zonder handicap. Gebruikers die doof, blind of autistisch zijn of bijvoorbeeld een motorische beperking hebben, kunnen moeite hebben met het begrijpen en gebruiken van websites of mobiele applicaties. Dit brengt ook verplichtingen voor decentrale overheden met zich mee.

...
Nieuws - 20 april 2023

Consultatie: EU-Initiatief Virtuele Werelden

De Europese Commissie is een raadpleging gestart omtrent het ontwikkelen van een visie voor opkomende virtuele werelden. Virtuele werelden bieden kansen voor de samenleving. Er kan tot 3 mei 2023 gereageerd worden.