EU Recht en beleid - 26 februari 2024

Elektronische identiteit

eIDAS staat voor Electronic Identities and Trust Services en omvat elektronische identificatiemiddelen. Via eIDAS kunnen inwoners uit andere Europese landen met hun nationale inlogmiddel ook inloggen bij Nederlandse overheden. Iemand uit België kan zich hierdoor bij verhuizing naar Nederland online inschrijven en inloggen bij de Nederlandse gemeente. Daarnaast kan eIDAS ook gebruikt worden voor aanbestedingen. Via eIDAS kunnen Europese burgers en bedrijven digitaal zaken regelen met hun nationale eID.

Nieuws - 26 januari 2024

Verslag Let’s get Digital 2.0

Op 23 januari 2024 organiseerden Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het evenement Let’s get digital 2.0 om lokale en regionale overheden te informeren over digitalisering en Europese fondsen. We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst met interessante sprekers en break-out sessies!

Nieuws - 11 december 2023

Overeenstemming na 36 uur debat: akkoord AI Verordening tussen Raad, Parlement en Commissie

Na drie dagen intense onderhandeling, hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een voorlopig politiek akkoord bereikt over een serie aan uniforme voorwaarden voor artificiële intelligentie (AI) in de gehele EU. Met dit akkoord van 9 december 2023, dat het Commissievoorstel op verscheidene punten wijzigt, versterkt de EU de wens om te komen tot een mondiale standaard van AI regulering.

EU Recht en beleid - 14 december 2023

Toegankelijkheid van producten en diensten

Verbetering van de toegankelijkheid in de Europese Unie is hard nodig. Veel producten en diensten die binnen de Europese markt worden vervaardigd en aangeboden zijn voor mensen met een beperking niet of onvoldoende toegankelijk. Daarom is er nagedacht over de verbetering van toegankelijkheid voor diverse producten en diensten.

Op deze pagina leest u meer over de Toegankelijkheidsrichtlijn en de producten en diensten die hieronder vallen. Daarnaast gaat deze pagina in op de informatie die specifiek relevant is voor decentrale overheden.

EU Recht en beleid - 14 december 2023

Single Digital Gateway

De Single Digital Gateway is een online centraal punt waarmee EU-burgers en bedrijven makkelijk toegang krijgen tot digitale overheidsdienstverlening in alle EU-lidstaten.

Alle decentrale overheden moeten in het SDG-portaal een aantal diensten, producten en procedures digitaal beschikbaar en open stellen voor grensoverschrijdende gebruikers. Op deze pagina leest u meer over de achtergrond van de Single Digital Gateway. Daarnaast wordt ingegaan op de inhoud van de verplichtingen die gelden voor decentrale overheden.

EU Recht en beleid - 14 december 2023

Elektronische handtekening

Een elektronische handtekening is een digitale vervanger van de handgeschreven handtekening. Het wordt ook wel e-handtekening of digitale handtekening genoemd. Met een elektronische handtekening kunnen digitale stukken worden ondertekend. Denk hierbij aan PDF-documenten. Een elektronische handtekening is handig voor het ondertekenen van facturen, contracten en rapporten. Er zijn verschillende typen elektronische handtekeningen. Zo kan een handgeschreven handtekening ingescand worden en worden toegevoegd aan een document. Maar er zijn ook handtekeningen die een sterkere beveiliging hebben zodat vervalsing van het document of de handtekening ingewikkelder is. Lees op onderstaande pagina wat uw decentrale overheid hiermee te maken heeft.

EU Recht en beleid - 14 december 2023

E-health

Digitale technologieën maken zorg op afstand mogelijk. De digitalisering van de gezondheidszorg kan erop toezien dat de zorg toegankelijker en efficiënter wordt voor burgers. Zo vergemakkelijkt e-health de interactie tussen patiënten en artsen en zorgt het voor een eenvoudigere uitwisseling van data tussen gezondheidscentra. E-health is het gebruik van ICT voor het ondersteunen en verbeteren van de gezondheidszorg. E-health wordt toegepast door medewerkers in de zorg, maar ook door patiënten zelf.

EU Recht en beleid - 14 december 2023

E-commerce

De technologie verandert snel. Dit geldt ook voor onze manier van handelen. De handel speelt zich inmiddels veelal elektronisch af: e-commerce. Al vroeg trad daarom de Richtlijn inzake elektronische handel in werking. In 2020
zijn er nieuwe voorstellen gedaan voor de elektronische handel, in de vorm van de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Op deze pagina vindt u meer informatie over het Europese beleid voor e-commerce en wat dat betekent voor Nederlandse decentrale overheden.

EU Recht en beleid - 14 december 2023

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid gaat erover dat digitale diensten door iedereen te gebruiken zijn: even goed voor mensen met én zonder handicap. Gebruikers die doof, blind of autistisch zijn of bijvoorbeeld een motorische beperking hebben, kunnen moeite hebben met het begrijpen en gebruiken van websites of mobiele applicaties. Dit brengt ook verplichtingen voor decentrale overheden met zich mee.

EU Recht en beleid - 14 december 2023

Digitale samenleving

Op welke manieren hebben decentrale overheden nog meer met de steeds verder vorderende digitale samenleving te maken? En wat houdt de Europese wet- en regelgeving in met betrekking tot bijvoorbeeld elektronische identiteit? In dit sub-dossier staat informatie over de Europese en Nederlandse regels als het gaat om de digitale samenleving. Daarnaast wordt op deze pagina’s ingegaan op de rechten en plichten van gemeenten, provincies en waterschappen.

EU Recht en beleid - 13 december 2023

Digital Decade

Een digitaal paspoort, de macht van techreuzen of de kwetsbaarheid voor cyberaanvallen. De digitalisering van de samenleving brengt wereldwijde kansen en uitdagingen met zich mee. Maar hoe gaat de Europese Unie hiermee om? In dat kader presenteerde de Europese Commissie in maart 2021 een visie en strategie voor de digitale transformatie van Europa in de periode tot 2030. Dit plan, ook wel de Digital Decade genoemd, heeft als doel om de komende jaren het ‘digitale decennium’ van Europa te maken.