Nieuws

Publicatie: 1 juli 2019

Door:


Per 1 juli is de werkingsduur van de regels van de Wet Markt & Overheid twee jaar verlengd tot 1 juli 2021. Overheidsorganisaties die economische activiteiten verrichten moeten zich daarom nog steeds aan de Wet Markt & Overheid houden. De reden voor de verlenging van de regels is dat de geplande wijziging van de Wet Markt & Overheid niet voor de eerdere vervaldatum doorgevoerd kon worden.

Verlenging werkinsduur

Het verlengingsbesluit werd in februari dit jaar genomen en is per 1 juli 2019 in werking getreden. De verlenging van de regels van de Wet Markt & Overheid is noodzakelijk, omdat de gedragsregels daarvoor geldig waren tot 1 juli 2019. Er is al geruime tijd een wetswijziging in voorbereiding om de gedragsregels over de markt en overheid te wijzigen. Het is echter niet gelukt om dit wetsvoorstel in werking te laten treden voor de datum waarop de gedragsregels vervielen. Het verlengingsbesluit garandeert daarom dat (decentrale) overheden verplicht blijven de regels van de Wet M&O te volgen tot de wet is aangepast.

Gedragsregels Wet Markt & Overheid

De Wet Markt & Overheid is opgenomen in hoofdstuk 4b van de Nederlandse Mededingingswet. De regels vormen een aanvulling op het Europees mededingingsrecht. De Wet M&O is van toepassing wanneer (decentrale) overheden economische activiteiten verrichten op een markt. Zij dienen zich dan aan verschillende gedragsregels te houden. De doelstelling van de Wet M&O is om zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen te creëren tussen overheden en particuliere ondernemingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke publieke taak van de overheid. Over de gedragsregels kunt u meer lezen op onze website.

Wijzigingsvoorstel

In de jaarplanning van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werd beoogd het wijzigingsvoorstel voor de Wet M&O in het eerste kwartaal van 2019 bij de Tweede Kamer in te dienen. Dit is echter nog niet gebeurd. Het is niet bekend of het wijzigingsvoorstel anders wordt ingevuld dan de conceptregeling die in september 2017 ter consultatie werd gepubliceerd. Daarin worden bijvoorbeeld de voorwaarden aangescherpt waarop decentrale overheden een zogeheten ‘algemeen belang besluit’ mogen nemen.
Totdat duidelijk is hoe de regels omtrent het nemen van een algemeen belang besluit aangescherpt worden, doen decentrale overheden er goed aan recente jurisprudentie mee te nemen wanneer zij middels zo’n besluit een economische activiteit willen uitzonderen van de regels van de Wet M&O. In recente jurisprudentie worden meerdere algemeen belang besluiten ongegrond verklaart, doordat de overheidsorganisatie de besluiten niet zorgvuldig genoeg motiveert.

Bron

Besluit verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet, Staatssecretaris Keijzer

Meer informatie

Verlenging werkingsduur regels Wet Markt & Overheid, Kenniscentrum Europa Decentraal
Rechter verklaart wederom drie algemeen belang besluiten ongegrond, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa Decentraal
Internetconsultatie Wet Markt & Overheid, Kenniscentrum Europa Decentraal
Gedragsregels Markt & Overheid, Kenniscentrum Europa Decentraal
Algemeen belang besluit, Kenniscentrum Europa Decentraal
Handreiking Wet Markt en Overheid, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie