Nieuws

Publicatie: 14 oktober 2019

Door:


Met ‘Uitgelicht’ zal de Europese Ster de komende weken praktische adviezen uit de Brexit Impact Scan voor overheden uitlichten, om aandacht te geven aan de verschillende gevolgen van de Brexit voor decentrale overheden. Deze week wordt een onderwerp belicht binnen het thema lokale en regionale economie en de Brexit.

Export van verse land- en tuinbouwproducten

Kwekers, handelaren, transporteurs en andere agrarische ondernemers uit de regio kunnen hinder ondervinden van de Brexit. Denk hierbij aan wachttijden bij de grens door extra administratieve eisen of mogelijke importheffingen, fytosanitaire controles en douaneformaliteiten die hun weerslag kunnen hebben op de export van verse land- en tuinbouwproducten naar het VK.
Na de Brexit wordt het VK een ‘derde land’ (een land buiten de EU). Daardoor krijgen agrarische ondernemers uit de regio – of hun partners – mogelijk te maken met strengere eisen en complexere procedures voor de uitvoer van hun producten, op een soortgelijke wijze als het geval is bij export naar andere landen buiten de EU. Het is daarom belangrijk dat alle partijen in de versketen zich bewust zijn van de gevolgen die de Brexit kan hebben voor hun bedrijf. Dat geldt ook als er met toeleveranciers wordt gewerkt.

Bijdragen aan bewustwording agrarische ondernemers

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft agrarische ondernemers opgeroepen om samen mogelijke scenario’s voor Brexit in kaart te brengen. Als na de Brexit ergens een knelpunt ontstaat in de keten van verse producten, kan dit namelijk gevolgen hebben voor alle betrokken partijen.
Overheidsorganisaties kunnen bijdragen aan bewustwording van de gevolgen van de Brexit. Agrarische ondernemers kunnen worden aangespoord om de Brexit Impact Scan voor ondernemers in te vullen en eventuele risico’s zo snel mogelijk in kaart te brengen. Ook kunnen decentrale overheden informatiebijeenkomsten organiseren voor agrarische ondernemers uit de regio om samenwerking te faciliteren.
Zoals eerder vermeld, raakt de Brexit niet alleen agrarische ondernemers die direct betrokken zijn bij de export van verse land- en tuinbouwproducten naar het VK. Ook hun partners, zoals toeleveranciers, ondervinden mogelijk de gevolgen van de Brexit. Deze bedrijven kunnen ook worden aangespoord om in samenwerking met andere agrarische ondernemers in de versketen eventuele risico’s zo snel mogelijk in kaart te brengen.

Brexit Impact Scan voor overheden

De Brexit Impact Scan voor overheden biedt inzicht in de mogelijke gevolgen van de Brexit voor overheden, zowel bij een deal- als no deal-scenario, en hoe hierop kan worden voorbereid. Een ingevulde Impact Scan voor overheden geeft meer informatie over de mogelijke impact van de Brexit op het gebied van:

  • interne bedrijfsvoering;
  • burgers;
  • regionale en lokale economie;
  • internationale samenwerking.