Nieuws

Publicatie: 3 april 2023

Door:


De Europese Commissie doet een oproep aan regio’s om zich aan te melden als ‘Regional Innovation Valleys’. Is uw regio actief op het gebied van innovatie en deep tech, bijvoorbeeld in voedselveiligheid, hernieuwbare energie, circulaire economie, de digitale transitie of gezondheidszorg en wilt u daarvoor samenwerken met andere regio’s? Aanmelding is mogelijk tot 18 september 2023.

Wat is een Regional Innovation Valley?

Regio’s die een zogenaamde Regional Innovation Valley (RIV) vormen, worden aangemoedigd om hun beleid en investeringen op het gebied van onderzoek en innovatie beter op elkaar af te stemmen en samen te werken aan interregionale innovatieprojecten.

Een minder innovatieve regio kan worden gekoppeld aan een meer innovatieve regio. Deelname aan het programma helpt de betreffende gebieden om met andere regio’s in contact te komen die dezelfde doelstellingen hebben. Het maken van gemeenschappelijke innovatieplannen behoort tot de mogelijkheden. Bestaande Regionale Innovatiestrategieën (RIS3) vormen de basis van een Regional Innovation Valley.

Nederland is opgedeeld in vier landsdelen (noord, oost, zuid en west) die elk een Regionale Innovatie Strategie (RIS 3) met eigen slimme specialisatiegebieden hebben. Ook de allocatie van gelden vanuit sommige andere Europese fondsen, zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Just Transition Fund (JTF) en I3 – het Interregionaal Innovatie Investeringsinstrument, gebeurt aan de hand van de prioriteiten zoals uiteengezet in de RIS3. Meer informatie over de RIS3, toegespitst op EFRO, vindt u in deze praktijkvraag.

Achtergrond

Het opzetten van Regionale Innovation Valleys werd in 2022 aangekondigd in het kader van de Nieuwe Europese innovatieagenda. De doelstelling is dat honderd regio’s zich bij het initiatief aansluiten. De Commissie wil met dit initiatief het potentieel voor deep-tech innovatie in de EU versterken. Deep tech houdt zich bezig met innovatieve technologische oplossingen voor complexe wetenschappelijke of technische vraagstukken. Daarnaast wil de EU de innovatiekloof tussen landen en regio’s dichten.

Voor de Regional Innovation Valleys wordt 170 miljoen euro aan Europees geld vrijgemaakt. De middelen zijn afkomstig uit twee Europese fondsen: I3 – het Interregionaal Innovatie Investeringsinstrument en Horizon Europe. Er wordt verwacht dat RIV’s daarnaast gebruik zullen maken van gelden die al beschikbaar zijn vanuit het EFRO-programma.

Meedoen?

Hebt u interesse om met uw regio mee te doen aan dit programma? U kunt zich aanmelden tot 18 september 2023 door het invullen van deze vragenlijst.  

Bron

Call for expression of interest for Regional Innovation Valleys is now open, Europese Commissie