ACM doet kartelonderzoek in aanbestedingsmarkt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet onderzoek naar een mogelijk kartel in een grote aanbestedingsmarkt. De ACM heeft aanwijzingen dat in verschillende sectoren publieke aanbestedingen gemanipuleerd worden.

Uitspraak onderzoek ACM Haagse rechtbank

De informatie over het onderzoek kwam naar buiten na een uitspraak van de Haagse rechtbank. Het onderzoek richt zich op verboden mededingingsafspraken (art. 6 van de Mededingingswet) en/of kartelafspraken (art. 101 VWEU) sinds 1 januari 2007. Er wordt onder meer gekeken of concurrenten afspraken met elkaar hebben gemaakt over het verdelen van de markt en het afstemmen van inschrijfgedrag, hetgeen verboden is onder art. 101 VWEU (het kartelverbod).

kartelOnderzoek aanbestedingsmarkt

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM, geeft aan dat de ACM zich doorlopend inzet om aanbestedingenmarkten op te schonen. Er gaat veel geld om bij aanbestedingen: bij publieke aanbestedingen jaarlijks ongeveer € 136 miljard. De ACM heeft aanwijzingen dat publieke aanbestedingen in verschillende sectoren nog steeds gemanipuleerd worden. Deze overtredingen zijn vaak alleen op te sporen via signalen. Om deze overtredingen te constateren deed de ACM onlangs diverse invallen.

Eerder dit jaar kreeg de ACM van de hoogste rechter gelijk in aanbestedingszaken in de thuiszorg en de sloopsector. Dit stelde de ACM in staat om boetes op te leggen aan twee thuiszorginstellingen die onderling informatie hadden uitgewisseld over hun inschrijf- en prijsbeleid bij vijf aanbestedingen van huishoudelijke hulp. Ook meerdere sloopondernemingen werden door de ACM beboet omdat de ondernemingen bij verschillende aanbestedingen aan prijslenen (cover pricing) deden. Bij prijslenen vindt er voorafgaand aan de inschrijving op de aanbesteding informatie-uitwisseling plaats over het voorgenomen inschrijfgedrag.

Wat is een kartel?

Een kartel is een overeenkomst, een besluit of onderling afgestemde feitelijke gedraging tussen ondernemingen met als doel om de onderlinge concurrentie te verminderen. Deze afspraken kunnen variëren van een prijsafspraak tot het gezamenlijk weren van nieuwkomers op de markt. Dergelijke afspraken werken effectieve concurrentie tegen.

Herkennen verboden afspraken aanbestedingen

Bij het uitschrijven van aanbestedingen, zijn er meerdere voorbeelden van verdachte situaties waarin u extra alert moet zijn op verboden afspraken. Meer informatie over het herkennen van verboden aanbestedingen vindt u op de website van de ACM. Voor vragen kunt u ook terecht bij de helpdesk van Europa decentraal.

Door:

Madeleine Heitmeijer-Broersen en Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

ACM bevestigt kartelonderzoek naar aanbestedingen, nieuwsbericht Autoriteit Consument & Markt

Meer informatie:

Aanbestedingen, Europa decentraal
Kartelverbod, Europa decentraal
Aanbestedingen, Autoriteit Consument & Markt
Uitspraak CBb boetes voor slopers vanwege afstemming aanbestedingen, nieuwsbericht ACM
Uitspraak CBb over kartelovertreding thuiszorginstellingen Friesland, nieuwsbericht ACM