...
Nieuws - 28 november 2022

Onderzoek behoefte decentrale overheden omtrent digitalisering

Denk mee over welke ondersteuning decentrale overheden nodig hebben! Medewerkers van decentrale overheden die zich bezighouden met het thema digitalisering kunnen meedenken over wat hen helpt om de vertaalslag te maken van Europese beleidsvoorstellen omtrent digitalisering naar de eigen beleidsaanpak. Vul de vragenlijst in of ga met ons in gesprek!

...
Nieuws - 28 november 2022

Voorlopig akkoord lancering internetsatellieten

De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het Secure Connectivity-programma. Als gevolg hiervan gaat de EU een constellatie voor internetsatellieten lanceren, genaamd IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Een satellietconstellatie is een groep identieke satellieten die samenwerken om een ​​dienst te verlenen.

...
Nieuws - 21 november 2022

KED legt uit: Verantwoord aanbesteden

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat Verantwoord aanbesteden hierin centraal.

...
Nieuws - 16 november 2022

Verordening voorgesteld voor het delen van gegevens over kortetermijnverhuur

Het aandeel kortemijnverhuur in de toeristische sector neemt mede door de platformeconomie aanzienlijk toe. Om de transparantie in deze industrie te vergroten en overheden te helpen bij een evenwichtige ontwikkeling heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening gepubliceerd. De verordening beoogt een eerlijke, verantwoorde en betrouwbare groei van de kortetermijnverhuur. Omdat de verordening impact zal hebben op zowel overheidsinstanties als burgers, heeft de Commissie ook een consultatie gepubliceerd.

...
Nieuws - 15 november 2022

Duitse nationalisatie SEFE Energy: Nederland gooit beleid Russische gascontracten om

De Europese Commissie heeft de Duitse staatssteunmaatregel ten behoeve van SEFE Energy goedgekeurd. Hiermee is SEFE genationaliseerd en valt het bedrijf niet onder het vijfde sanctiepakket. Volgens Minister Jetten brengt dit met zich mee dat ook Nederlandse aanbestedende diensten hun bestaande contracten met SEFE kunnen aanhouden en hier geen ontheffing meer voor hoeven aan te vragen.

...
Nieuws - 7 november 2022

Groene en digitale transitie hand in hand voor hervorming energiesector

De Europese Commissie heeft een actieplan gepresenteerd waarin wordt benadrukt hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan efficiënter gebruik van energiebronnen, de integratie van duurzame energie kan vergemakkelijken en kosten kan besparen voor consumenten en energiebedrijven.

...
Nieuws - 31 oktober 2022

Nieuwe serie: KED legt uit

Om uitleg te geven op al uw vragen rondom aanbesteden introduceert Kenniscentrum Europa Decentraal een nieuwe serie: KED legt uit. Deze week staat het Europees aanbestedingsrecht in het algemeen centraal.

...
Nieuws - 10 oktober 2022

Podcast over Europese aanpak digitale dossiers

De podcast Digitaal Europa, gemaakt door de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid, behandelt de Europese aanpak van vijf dossiers binnen de Digitale Overheid: Europese cloudoplossing, digitale soevereiniteit, de AI-act, de Europese (digitale) markt en grondrechten. De podcast is te beluisteren via de website en Spotify en kan nuttig zijn voor medewerkers van decentrale overheden die zich met deze onderwerpen bezig houden.

...
Nieuws - 3 oktober 2022

Let op: deadline vijfde sanctiepakket nadert

Aanbestedende diensten hebben nog tot 10 oktober om alle lopende contracten met Russische ondernemingen te beëindigen, tenzij er een ontheffing voor het contract is verleend. Voor de toepassing van het sanctiepakket kan gebruik worden gemaakt van het stappenplan van KED.