Nieuws

Publicatie: 3 april 2023

Door: en


Vorige week was het de Week van Beter Aanbesteden! Gedurende deze week stond het verbeteren van de dialoog en samenwerking tussen aanbestedende diensten en ondernemers centraal. Decentrale overheden staan voor grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en de daarbij behorende circulaire economie. Het is daarom belangrijk dat zij in gesprek blijven met ondernemingen.

Programma Beter Aanbesteden

Het programma Beter Aanbesteden is erop gericht om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. Enerzijds kunnen aanbestedende diensten hun aanbestedingsprocedures beter aanpakken, bijvoorbeeld door gesprekken te voeren over hoe het opdrachtgeverschap goed georganiseerd kan worden. Anderzijds kunnen ondernemers hun inschrijvingen optimaliseren, door te innoveren en het gesprek met aanbestedende diensten aan te gaan. Het programma loopt van 2021 tot en met 2024 en is een coproductie tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, VNG, VNO-NCW/MKB-Nederland en Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo. Het programma Beter Aanbesteden investeert in dialoog, bewustzijn, kennis en toepassing van methodieken in de praktijk.

Week van Beter Aanbesteden

Tijdens de Week van Beter Aanbesteden werd er aandacht gevraagd voor de doelstelling van het programma. Er werden inspirerende sessies georganiseerd, informatie en tips uitgewisseld en kennismakingen tussen aanbestedende diensten en ondernemingen georganiseerd. Dit werd niet alleen in het kader van het programma Beter Aanbesteden georganiseerd maar ook door andere (particuliere) organisaties.

Zo organiseerde het programma Beter Aanbesteden een verdiepingssessie over mkb-vriendelijk aanbesteden voor inkopers bij aanbestedende diensten en een verdiepingssessie waar meer waarde door professioneel contractmanagement centraal stond. Deze verdiepingssessie was bedoeld voor inkopers, contractmanagers en teammanagers die werkzaam zijn bij publieke organisaties en in het bijzonder bij gemeenten. Samenwerkingsverband OWO (gemeenten Ooststellingerwerf, Weststellingerwerf en Opsterland) organiseerde de Marktontmoetingsdag voor lokale ondernemers. Aanbestedingscentrum Techniek Nederland heeft verder samen met Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra en Adviescentrum Aanbestedingen ‘Grond, Wegen en Groen’ het Congres Aanbesteden in een veranderde wereld georganiseerd.

U kunt op deze pagina van PIANOo een overzicht van de kennissessies en bijeenkomsten vinden.

Publicaties

Inkopers en ondernemers konden naast het bijwonen van kennissessies en bijeenkomsten interessante interviews en artikelen over samenwerking, inkoopprocessen en strategieën lezen in de tweede editie van het Beter Aanbesteden Magazine. Dit is een online magazine dat is uitgegeven in het kader van het programma Beter Aanbesteden. De eerste editie van het online magazine is in oktober 2022 gepubliceerd. 

Podcast

Voor het programma Beter Aanbesteden en de Week van Beter Aanbesteden spreekt aanbestedingsexpert Kim Schofaerts met ervaren bestuurders over de impact van inkoop. Dit doet zij in 4 afleveringen met verschillende gasten waarbij verschillende casussen worden besproken. Hieronder een overzicht van de onderwerpen van deze afleveringen:

  • Aflevering 1: Twee bestuurlijk aanjagers over Beter Aanbesteden
  • Aflevering 2: Het grootste maatschappelijke effect
  • Aflevering 3: Respect voor elkaars rol
  • Aflevering 4: Vertrouwen in de markt

U kunt de afleveringen hier terugluisteren.

Meer informatie

Aanbestedingsregels, Kenniscentrum Europa Decentraal
Interview Beter Aanbesteden: “Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan”, Kenniscentrum Europa Decentraal
Beter Aanbesteden, PIANOo