Bulgarije voor het eerst voorzitter van de Raad van de Europese Unie

Op 1 januari 2018 heeft Bulgarije het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen van Estland. Dit is voor Bulgarije voor het eerst sinds zijn toetreding tot de Europese Unie. De slogan van het Bulgaarse voorzitterschap luidt ‘United we stand strong’. Volgens Bulgarije hebben de afgelopen EU-toppen laten zien dat de Europese droom nog steeds leeft en dat een verenigd Europa het gezamenlijke doel is, ondanks de Brexit en andere uitdagingen.

Thema’s Bulgaars voorzitterschap

Bulgarije zal, samen met de andere EU-landen, werken aan de volgende thema’s:

  • de toekomst van Europa en jongeren;
  • veiligheid en stabiliteit;
  • digitale economie;
  • West-Balkan.

Toekomst Europa en jongeren: economische groei en sociale cohesie

Economische groei en sociale cohesie zijn cruciaal voor de toekomst van Europa. Binnen het Bulgaars voorzitterschap zal de economische groei van lidstaten centraal staan. Verder is het belangrijk dat alle EU-landen deelnemen aan het debat over hervormingen van de eurozone. Bulgarije ziet de meerwaarde van het cohesiebeleid voor EU-burgers. Het voorzitterschap zal daarom werken aan een constructief debat over het Meerjarig Financieel Kader (MFK).

Veiligheid en stabiliteit

Het Bulgaars voorzitterschap zal streven naar rechtvaardige oplossingen op het gebied van het asielbeleid. Onder meer door lange termijn maatregelen gericht op de oorzaken van migratie. Daarnaast zal Bulgarije zich inspannen op het gebied van veiligheid. Om dit te bereiken zullen onder andere versterkte grenscontroles ingezet worden.

Digitale economie

Ook de digitale economie zal een belangrijke rol spelen tijdens het Bulgaars voorzitterschap. Onder meer elektronische communicatie, e-privacy en cyberbeveiliging zijn belangrijke agendapunten.

West-Balkan

De ambitie van het Bulgaars voorzitterschap is om met de West-Balkan landen een duidelijk actieplan te formuleren. Dit actieplan zal bijdragen aan langdurige vrede, veiligheid en welvaart in de regio. Het doel is om de West-Balkan en de rest van EU sterker met elkaar te verbinden.

Voorzitterschap van de Europese Unie

Een voorzitterschap van een lidstaat duurt altijd een half jaar. Alle vergaderingen van de Raad worden  gedurende die periode door de lidstaat voorgezeten.  Het is tevens gebruikelijk dat enkele vergaderingen op zowel ambtelijk als ministerieel niveau plaatsvinden in de lidstaat die voorzitter is. Tijdens een voorzitterschapsperiode wordt er gewoonlijk samengewerkt tussen de drie landen die achtereenvolgend het voorzitterschap bekleden. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamd gemeenschappelijk programma. Bulgarije vormt een trio met Estland en Oostenrijk, dat op 1 juli 2018 het voorzitterschap zal overnemen.

Meer informatie over de prioriteiten die het afgelopen Ests voorzitterschap stelde, kunt u vinden in het nieuwsbericht ‘Digitale vooruitgang doel van Estland tijdens EU-voorzitterschap’.

Gemeenschappelijk programma Estland, Oostenrijk en Bulgarije

Het gemeenschappelijke programma van de drie deelnemende landen richt zich op veiligheid, het versterken van de buitengrenzen van de Europese Unie, economische groei en concurrentievermogen. Binnen deze prioriteiten hebben onder meer de digitale eengemaakte markt, de energie-unie en migratie een belangrijke rol.

Nederland als voorzitter van de EU

In de eerste helft van 2016 was Nederland voorzitter van de Europese Unie. Nederland heeft zich tijdens dit voorzitterschap onder andere gericht op betere, eenvoudigere en uitvoerbare Europese wet- en regelgeving. In 2029 zal Nederland weer aan de beurt zijn om de Raad van Ministers voor te zitten.

Door:

David Schutrups en Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

Bulgarije voor het eerst voorzitter van de Raad van de EU, nieuwsbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Nederlands EU-voorzitterschap, Europa decentraal
EU-voorzitterschap, Europa decentraal
Raad van de Europese Unie, Europa decentraal
Europees recht en beleid decentraal, Europa decentraal
Digitale vooruitgang doel van Estland tijdens EU-voorzitterschap, nieuwsbericht Europa decentraal
Gemeenschappelijk programma Estland, Bulgarije en Oostenrijk, Raad van de Europese Unie