Nieuws

Publicatie: 14 juni 2019

Door:


De Europese Commissie heeft alle 28 lidstaten aangesproken op hun één-loketsystemen. De Dienstenrichtlijn verplicht lidstaten om een één-loketsysteem in te richten voor dienstverleners en beroepsbeoefenaren. In de aanmaningsbrieven die zijn gestuurd, verzoekt de Commissie de EU-landen om hun één-loketten te verbeteren en te voorzien in meer gebruiksvriendelijke systemen.

Eén-loketsystemen

De één-loketten of ‘points of single contact’ dienen de administratieve lasten voor dienstverrichters en beroepsbeoefenaren te vereenvoudigen. Op grond van artikel 6 van de Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG) dienen lidstaten erop toe te zien dat dienstverrichters de administratieve procedures en formaliteiten voor de toegang tot dienstenactiviteiten kunnen afwikkelen via een één-loket.

Tekortkomingen in de uitvoering van de één-loketsystemen

In de aanmaningsbrieven wijst de Europese Commissie op de tekortkomingen in de uitvoering van de vereisten waar één-loketsystemen aan moeten voldoen. Deze vereisten zijn neergelegd in de Dienstenrichtlijn en in de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (Richtlijn 2013/55/EU).
Deze tekortkomingen bestaan volgens de Commissie in de online beschikbaarheid en de kwaliteit van de informatie over de vereisten en de procedures die van belang zijn voor de dienstverrichters en beroepsbeoefenaren die gebruik willen maken van hun internemarktrechten. Ook is de Commissie bezorgd over de toegang tot de onlineprocedures en de afhandeling van die procedures via de één-loketten. De Commissie acht het daarom ook van belang dat de verordening betreffende elektronische identificatie wordt nageleefd (Verordening nr. 910/2014).

Aanmaningsbrieven

Op grond van artikel 258 VWEU kan de Europese Commissie een inbreukprocedure starten tegen een EU-lidstaat wanneer het van mening is dat deze lidstaat niet voldoet aan zijn Europeesrechtelijke verplichtingen. De aanmaningsbrieven die de Commissie heeft verstuurd, zijn de eerste stap in deze procedure. De lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om te reageren op de brieven van de Commissie. Wanneer dit niet gebeurt, kan de Commissie zogenoemd ‘met redenen omkleed advies’ uitbrengen. Wanneer de lidstaat dit advies niet opvolgt, wordt de zaak vervolgens voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie.

Bron:

Inbreukenpakket voor juni: voornaamste beslissingen, persbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Vrij verkeer van diensten, dossier Kenniscentrum Europa Decentraal
Dienstenrichtlijn, Kenniscentrum Europa Decentraal
1 loket voor ondernemers die diensten aanbieden, Rijksoverheid
Commissie start inbreukprocedure tegen Nederland wegens onjuiste omzetting Richtlijn erkenning beroepskwalificaties, Kenniscentrum Europa Decentraal