Vrij verkeer van diensten

Beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de Unie ten aanzien van onderdanen gevestigd in een andere EU lidstaat dan die waarin degene is gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht, zijn verboden. De regels omtrent het vrij verkeer van diensten zijn te vinden in art. 56 t/m 62 VWEU.

Zelfstandigen en ondernemingen

Art. 49 VWEU is van toepassing op zelfstandigen en ondernemingen die zich in een andere lidstaat willen vestigen. Beperkingen van de vrijheid van vestiging voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat zijn verboden.

Dienstenrichtlijn

De vrijheid van vestiging van dienstverleners en het vrij verkeer van diensten zijn nader uitgewerkt in de Dienstenrichtlijn. Art. 49 en 56 VWEU zijn van belang op het moment dat de Dienstenrichtlijn niet van toepassing is.

Vrijheid van vestiging

De verdragsregels van de vrijheid van vestiging zijn voor decentrale overheden van belang als zij:

– Te maken hebben met vestiging die geen betrekking heeft op dienstverlening maar op goederen;
– Er sprake is van dienstverlening die in de Dienstenrichtlijn is uitgezonderd.

Vrij verkeer van diensten

De verdragsregels voor het vrij verkeer van diensten zijn voor decentrale overheden van belang wanneer zij:

– Te maken hebben met dienstverlening die expliciet van de Dienstenrichtlijn is uitgezonderd;
– Er sprake is van een casus over dienstverlening waarin de regels van de Dienstenrichtlijn niet voorzien;
– Wanneer er een geschil is over de uitleg of reikwijdte van de Dienstenrichtlijn die in conflict lijkt te zijn met de uitleg of reikwijdte van de primaire verdragsregels.

Uitgesloten diensten

Bij diensten die expliciet van de Dienstenrichtlijn zijn uitgesloten kunnen we denken aan diensten zoals:

– Diensten op het gebied van vervoer;
– Sociale diensten;
– Diensten van de gezondheidszorg;
– Diensten van uitzendbedrijven;
– Particuliere beveiliging.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Vrij verkeer van diensten

Wat betekent de einduitspraak in de Appingedam-zaak voor andere gemeenten?

De gemeente Appingedam mag reguliere winkels verbieden om zich te vestigen op een woonboulevard aan de rand van de stad. De nieuwe onderbouwing van deze brancheringsregeling voldoet aan de eisen van de Europese Dienstenrichtlijn (Drl). Dat staat in de einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 24 juli 2019 over het bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’. De uitspraak heeft ook gevolgen voor het beleid van andere gemeenten en provincies.

Lees het volledige bericht

Zuid-Holland moet verzoek tot ontheffing voor grootschalige sportwinkels opnieuw beoordelen in het licht van de Europese Dienstenrichtlijn

Afgelopen woensdag (27 maart 2019) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de Decathlon-zaak. De Afdeling oordeelde dat het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland opnieuw moet beslissen of het voor twee grootschalige sportwinkels van Decathlon een uitzondering maakt op de provinciale brancheringsregeling. De Afdeling bestuursrechtspraak greep hierbij terug op de antwoorden van het Europese Hof van Justitie in de zaak Visser Vastgoed Beleggingen (‘Appingedam’).

Lees het volledige bericht

Commissie start inbreukprocedure tegen Nederland wegens onjuiste omzetting richtlijn erkenning beroepskwalificaties

Volgens de Europese Commissie voldoet Nederland niet aan de Europese wetgeving omtrent de erkenning van beroepskwalificaties. Nadat de Commissie Nederland in januari al een aanmaningsbrief stuurde, heeft zij nu een met redenen omkleed advies uitgebracht. De Nederlandse regering heeft nu twee maanden de tijd om de argumenten van de Commissie van repliek te voorzien.

Lees het volledige bericht

Nederlandse rechters stellen minder prejudiciële vragen

In 2016 heeft het Hof van Justitie (Hof) zich over 57 prejudiciële uitspraken uitgesproken waar (ook) Nederland inbreng heeft geleverd. Dit zijn zaken over onderwerpen als aanbestedingen en staatssteun. Uitspraken van het Hof dragen bij aan de rechtsontwikkeling van de Europese Unie en zijn dus ook van invloed zijn op het Nederlandse recht en beleid.

Lees het volledige bericht

Europese regels laten niet toe dat vergunningen rondvaartboten worden beperkt

Een groot aantal vergunningen voor rondvaartboten om tot 1 januari 2020 door het centrum van Amsterdam te varen kunnen niet in stand blijven. Dit oordeelde de Raad van State onlangs. De gemeente Amsterdam besloot tijdelijke vergunningen uit te delen aan een beperkt aantal rondvaartrederijen in de stad. Dit deed de gemeente op grond van de Europese Dienstenrichtlijn en de Nederlandse Dienstenwet. De tijdelijke vergunningen zijn, volgens de Raad van State, op verkeerde gronden verstrekt. Het aantal vergunningen voor boten langer dan 14 meter zou namelijk nodeloos worden beperkt. Er is geen hoger beroep meer mogelijk tegen deze uitspraak.

Lees het volledige bericht

Dienstenpakket moet administratieve lasten verlichten

Administratieve procedures zijn volgens bedrijven het grootste obstakel om over de grens diensten aan te bieden. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Europese Commissie. Om deze lasten te versoepelen, heeft de Commissie op 10 januari 2017 een dienstenpakket gepresenteerd. De door de Commissie voorgestelde maatregelen moeten een nieuwe impuls geven aan de Europese dienstensector. Het pakket bestaat uit vier initiatieven.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert richtsnoeren met betrekking tot online deelplatforms

De Europese Commissie heeft op 2 juni de mededeling: ‘Een Europese agenda voor de deeleconomie’ gepresenteerd. Deze mededeling reikt richtsnoeren aan over de toepassing van bestaande Europese wetgeving in de deeleconomie. Deelplatforms zijn populair. Hoe kan en mag het aanbieden van diensten als Uber, Airbnb en Blablacar gereguleerd worden?

Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt over Trade in Services Agreement (TiSA)

Het Europees Parlement beveelt de Europese Commissie onder andere aan nationale standaarden binnen het Trade in Services Agreement (TiSA) niet te verlagen. Het rapport met aanbevelingen dat het Europees Parlement afgelopen maandag 18 januari 2016 de Europese Commissie over het Trade in Services Agreement (TiSA) heeft overhandigd, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze aanbevelingen moeten dienen als leidraad voor de Europese Commissie die namens de Europese Unie over dit verdrag onderhandelt.
Lees het volledige bericht

Wat de Troonrede over Europa heeft te melden

Op de derde dinsdag van september sprak koning Willem-Alexander zich traditiegetrouw uit over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Milieu, werkgelegenheid, migratie, innovatie en het EU-voorzitterschap kwamen onder andere ter sprake. Deze kabinetsplannen hebben ook betrekking op Europese doelstellingen die van belang zijn voor decentrale overheden.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Vrij verkeer van diensten

Provinciaal detailhandelsbeleid na ‘Appingedam’: hoe doen we dat?

De provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor het ruimtelijk detailhandelsbeleid en heeft daarin gekozen voor een actieve rol. Wij lazen het afgelopen jaar veelvuldig over de Appingedam-zaak, maar vaak gaat het dan over bestemmingsplannen van gemeenten. Hoe kunnen wij nagaan of beperkingen in een provinciale verordening voldoen aan de eisen van de Dienstenrichtlijn?

Bekijk het antwoord

Kan een gemeente arbeidsmigranten die (tijdelijk) gehuisvest zijn in de gemeente verplichten om arbeid in de gemeente te verrichten?

Onze gemeente wil aan de huisvestigingsvergunning van arbeidsmigranten uit de Europese Unie in de gemeente de eis koppelen dat deze arbeidsmigranten in de gemeente werkzaam moeten zijn. Mag onze gemeente dit doen of is een dergelijke verplichting in strijd met de Europese regels van vrij verkeer?

Bekijk het antwoord

Is het verbod op permanente bewoning van vakantiehuisjes in strijd met het Europees recht?

Onze gemeente wil de permanente bewoning van vakantiehuisjes verbieden. Iemand die een vakantiehuisje wil kopen heeft daarvoor een vergunning nodig welke alleen te verkrijgen is wanneer de aanvrager het aannemelijk maakt dat het huisje niet permanent bewoond zal worden. Nu lieten verschillende makelaars ons weten dat dit in strijd is met het Europees recht. Klopt dat?

Bekijk het antwoord

Is de winkeltijdenwet in strijd met vrij verkeer?

Onze gemeente wordt niet beschouwd als een gemeente met toeristische aantrekkingskracht. Conform de nieuwe Winkeltijdenwet mogen de winkels dan niet meer dan 12 zondagen per jaar open zijn. Wij hebben begrepen dat de Winkeltijdenwet mogelijk in strijd is met het Europees recht en wij om die reden de winkels vaker open mogen stellen. Klopt dat?

Bekijk het antwoord