Europees recht en beleid

Laatste update: 25 maart 2024

Contact:


Voor vrij verkeer binnen de Europese Unie zijn enkele grondbeginselen van belang, zoals het verbod op directe of indirecte discriminatie. Het vrij verkeer hangt sterk samen met de Europese interne markt. U leest over deze onderwerpen en meer in deze pagina’s.