Europees recht en beleid

Laatste update: 25 maart 2024

Contact:


De dienstenrichtlijn stelt eisen aan de verlening van vergunningen, vergunningsstelsels en -voorwaarden voor dienstverlening. Ook zijn sommige vereisten voor de uitoefening van diensten verboden, zoals discriminatoire vereisten, verboden. Op deze pagina’s leest u meer hierover, maar ook over leges, termijnen en de ontvangstbevestiging.