Vrij verkeer van goederen

Decentrale overheden krijgen niet vaak te maken met het vrij verkeer van goederen. Zij kunnen hiermee bijvoorbeeld te maken krijgen wanneer zij bijvoorbeeld de invoer van afval uit een andere lidstaat willen tegenhouden. Een ander voorbeeld is wanneer zij de verkoop van seksartikelen willen verbieden.

VWEU

Het vrij verkeer van goederen is geregeld in art. 28 en 29 VWEU. Art. 28 bepaalt dat ‘de Unie is gegrondvest op een douane-unie welke zich uitstrekt over het gehele goederenverkeer en welke zowel het verbod meebrengt van in- en uitvoerrechten en van alle heffingen van gelijke werking in het verkeer tussen de lidstaten onderling als de invoering van een gemeenschappelijk douanetarief voor hun betrekkingen met derde landen’

Verboden en uitzonderingen

De specifieke verboden waarnaar in art. 28 VWEU wordt verwezen, zijn vastgelegd in art. 30, 34, 35 en 110 van het VWEU. In art. 36 VWEU worden de uitzonderingen hierop bepaald.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Vrij verkeer van goederen

Praktijkvragen Vrij verkeer van goederen

Mag een overheid de import van jachttrofeeën beperken?

De EU hecht grote waarde aan een goed functionerende interne markt in Europa. Er zijn echter mogelijkheden om het importeren van een bepaald product vanuit andere lidstaten te verbieden. Mogen overheden het importeren van bepaalde producten, zoals bijvoorbeeld een geschoten tijger als jachttrofee, beperken? Mag onze gemeente het importeren van bepaalde producten verbieden, ook al bestaan er regels omtrent het vrij verkeer? 

Bekijk het antwoord