Nieuws

Publicatie: 27 mei 2019

Door: en


Overheden kunnen door verantwoord inkoopbeleid fors besparen op hun CO2-uitstoot. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de effecten van de ‘impuls klimaatneutraal en circulair inkopen’. De Rijksoverheid stelde in 2018 geld beschikbaar om door middel van publieke inkoop een impuls te geven aan een klimaatneutrale en circulaire economie. Deze impuls bestond onder meer uit het aanbieden van leernetwerken, en het faciliteren van pilots om bijvoorbeeld schone energie in te kopen. Het RIVM onderzocht de voorlopige effecten van deze projecten.

Leernetwerken

De leernetwerken bleken erg zinvol te zijn voor inkoopprofessionals. Gebrek aan kennis en een organisatie-eigen visie vormen vaak een belemmering voor duurzaam inkoopbeleid. De uitwisseling van kennis en ervaring in de leernetwerken werd als positief beoordeeld en hebben bijgedragen aan concrete vervolgstappen door inkoopprofessionals.

Terugbrengen CO2-uitstoot

Daarnaast financierde de Rijksoverheid in 2018 ruim honderd pilots bij decentrale overheden zodat deze ervaring konden opdoen met klimaatneutraal inkopen. De meest effectieve pilots waren de projecten die betrekking hadden op het inkopen van windenergie. Acht van deze projecten hebben samen geleid tot de besparing van 0,042 megaton CO2 per jaar. De ambitie was om de CO2-uitstoot in Nederland jaarlijks met 0,1 tot 0,25 megaton terug te brengen. Of dit gaat lukken is nog niet duidelijk omdat de meeste pilots nog niet zijn afgerond.
Ook in 2019 stelt de Rijksoverheid geld beschikbaar voor een impuls voor klimaatneutraal en circulair inkopen. Zo is er onder meer een subsidieregeling waar decentrale overheden een beroep op kunnen doen wanneer ze advies nodig hebben bij klimaatneutraal inkopen.

Bron

CO2 besparing bij overheden door klimaatvriendelijker inkopen, RIVM

Meer informatie

Aanbestedingen, Kenniscentrum Europa Decentraal
Kabinet promoot klimaatneutraal en circulair inkopen, Kenniscentrum Europa Decentraal
Maak nu aanspraak op subsidie voor advies bij duurzaam inkopen, Kenniscentrum Europa Decentraal