Nieuws

Publicatie: 12 april 2021

Door:


De tweede ronde voor financieringsaanvragen via de European City Facility (EUCF) is geopend. De European City Facility is een financiële ondersteuning op maat van €60.000 die steden en gemeenten kunnen ontvangen voor het ontwikkelen van investeringsconcepten om de transitie naar duurzame energie te versnellen.

De rol van decentrale overheden

Gemeenten en decentrale overheden spelen een sleutelrol in de energietransitie. Ze hebben een groot potentieel om investeringsprogramma’s voor duurzame energie op te zetten (investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie). Ze spelen ook een grote rol bij het bundelen van kleinere projecten in grotere investeringsportefeuilles en bij het mobiliseren van de financiële middelen die nodig zijn voor de energietransitie. Er zijn ook obstakels. In veel gevallen ontbreekt het aan geloofwaardige en voldoende uitgewerkte investeringsconcepten (inclusief een gedetailleerde beschrijving van het geplande investeringsproject en van de promotor(en) en lokale belanghebbenden, een juridische analyse, een economische en financiële analyse en stappenplan voor de investeringen). Een solide investeringsconcept is echter een eerste voorwaarde voor toegang tot verschillende financieringsbronnen.

EUCF

In het kader van het Horizon 2020 Framework Programma voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Unie is een “pan-European City Facility”, kortweg EUCF opgezet. Deze faciliteit verleent snelle, vereenvoudigde financiële ondersteuning (in de vorm van forfaitaire bedragen van 60.000 euro) en andere gerelateerde diensten aan steden en gemeenten om hen te helpen  investeringsconcepten te ontwikkelen op het gebied van energietransitie. Voorbeelden hiervan zijn  haalbaarheidsstudies, financiële, juridische en marktanalyses, risico-evaluatie, etc. De investeringsconcepten moeten aansluiten bij bestaande en politiek goedgekeurde klimaat- en energieplannen.

Na deze ronde zijn volgende rondes voor het aanvragen van ondersteuning door het EUCF voorzien voor najaar 2021 en mid-2022.

Voor wie?

Het doel van de EUCF is om steden en gemeenten te ondersteunen bij de financiering en uitvoering van hun energie- en klimaatstrategieën. EUCF staat open voor gemeenten, lokale overheden of groeperingen daarvan, en lokale publieke entiteiten waarin gemeenten of lokale autoriteiten zich verenigen. Het gaat hierbij om een eenmalige financiële ondersteuning.

Het resultaat

De investeringsconcepten die EUCF ondersteunt zijn geen eindresultaat, maar een eerste stap in de richting van een volwaardig bedrijfsplan en financieel plan en daaropvolgende mobilisatie van (lokale) investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Financieringsbronnen voor het vervolg van het project kunnen afkomstig zijn uit de particuliere sector, maar ook uit andere EU instrumenten zoals het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese structuur- en investeringsfondsen, diverse faciliteiten voor bijstand bij projectontwikkeling, zoals de ELENA-faciliteit van de Europese Investeringsbank of nationale investeringsplatforms.

Deelnemen?

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 31 mei 2021. Verdere informatie is te vinden in dit
document en op de website van EUCF.

Bron

Website European City Facility (EUCF) 

Meer informatie

Hernieuwbare energie, Kenniscentrum Europa Decentraal