Nieuws

Publicatie: 7 juni 2022

Door:


Als onderdeel van de Farm-to-Fork (“van boer tot bord”)-strategie van de EU wil de Commissie de Kaderrichtlijn Afvalstoffen uit 2008 wijzigen, met het doel om afvalproductie te verminderen en hergebruik te stimuleren. Ook moet de wetgeving duidelijker worden en moeten lasten voor bedrijven en burgers verminderd worden. Ten slotte worden bindende doelstellingen vastgesteld op het gebied van het verminderen van voedselverspilling.

Wat is de Kaderrichtlijn Afvalstoffen?

De Kaderrichtlijn Afvalstoffen, die voor het laatst in 2018 gewijzigd is, is de basis van de EU-wetgeving op het gebied van afvalstoffen. De richtlijn stelt basisbeginselen vast voor afvalbeheer. Hieronder valt het principe van afvalhiërarchie. Dit principe bepaalt dat bij het opstellen van beleid en wetgeving wat betreft afvalstoffen men zich eerst moet richten op preventie van afval. Als dat niet mogelijk is, moet men zich richten op (voorbereiding op) hergebruik, vervolgens op andere mogelijke toepassingen van afval zoals energiewinning en pas in laatste instantie op verwijdering van afval. Andere basisbeginselen zijn het principe dat de vervuiler betaalt en producenten of importeurs (mede)verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die zij op de markt brengen. De huidige herziening is hoofdzakelijk op voedselverspilling gericht. Momenteel loopt ook een andere consultatie ter herziening van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen, onder meer gericht op het voorkomen van afval en afvalvermenging.

Raadpleging

In deze openbare raadpleging nodigt de Commissie belanghebbenden uit om te reageren tussen 24 mei en 16 augustus 2022. Belanghebbenden bij deze herziening zijn onder meer particulieren, afvalproducerende organisaties en overheidsinstanties. De Commissie hoopt met deze raadpleging inzicht te krijgen in de bestaande prestaties wat betreft hergebruik, beste praktijken en mogelijke effecten van de maatregelen. Geïnteresseerden kunnen deelnemen door een online vragenlijst in te vullen.

Bron

Voedselverspilling – reductiestreefcijfers, Europese Commissie

Meer informatie

Afval, Kenniscentrum Europa Decentraal