Nieuws

Publicatie: 27 juli 2020

Door: en


Deze week is een informatiepakket over de verplichtingen met betrekking tot het centraal loket van de Dienstenwet gepubliceerd. Dit pakket is verschenen naar aanleiding van de constatering van de Europese Commissie dat het centraal loket in EU-lidstaten niet optimaal functioneert. Kenniscentrum Europa decentraal schreef daar al eerder het volgende bericht over.

Verplichtingen voor decentrale overheden

Op grond van de Dienstenwet zijn er een aantal verplichtingen waar decentrale overheden aan moeten voldoen. Zo dienen decentrale overheden hun website te koppelen aan het centraal loket, zodat alle informatie voor ondernemers op één plek beschikbaar is. Dit centrale loket is zowel in het Nederlands als in het Engels toegankelijk. Veel ondernemers in de dienstensector ervaren op dit moment de nadelige gevolgen van de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan kappers, horecaondernemers, festivalorganisatoren, de detailhandel en het toerisme. Ook voor hen is het belangrijk dat ze op één plek alles kunnen vinden wat zij van de overheid nodig hebben.
De decentrale overheden moeten ervoor zorgen dat ondernemers op het centraal loket terecht kunnen voor:

  • Informatie over toepasselijke regels;
  • Het elektronische afwikkelen van procedures en formaliteiten, en;
  • Praktische bijstand.

Daarbij dienen overheden alle diensten en producten die zij leveren aan burgers en bedrijven, zoals vergunningen en gelegaliseerde documenten, volgens de Uniforme Productnamenlijst (UPL) te koppelen aan het centraal loket. Tevens dienen decentrale overheden ervoor te zorgen dat de informatie op de website voldoet aan de Dienstenwet. Op grond van de Single Digital Gateway-verordening (SDG-verordening) zullen bovendien nog een aantal verplichtingen volgen.
Om ervoor te zorgen dat de decentrale overheden goed voorbereid zijn en voldoen aan deze verplichtingen, is er vanuit de ministeries van EZK en BZK een informatiepakket opgesteld.
Dit informatiepakket bestaat uit:

Vragen over de Dienstenrichtlijn?

Voor vragen over het centraal loket, kan contact worden gezocht met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Mocht u als werknemer van een decentrale overheid algemene vragen hebben over de Dienstenrichtlijn, dan kunt u terecht bij onze kosteloze helpdesk.

Bron:

Ondersteuning voor medeoverheden bij naleving Dienstenwet, Digitaleoverheid.nl

Meer informatie:

Dossier Dienstenwet, Digitaleoverheid.nl
Checklist voor gemeenten – voldoen aan de Dienstenwet, Digitaleoverheid.nl
Checklist voor provincies – voldoen aan de Dienstenwet, Digitaleoverheid.nl
Checklist voor waterschappen – voldoen aan de Dienstenwet, Digitaleoverheid.nl
Dienstenrichtlijn, Kenniscentrum Europa Decentraal
Centraal loket, Kenniscentrum Europa Decentraal
Rechtspraak over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn, factsheet Kenniscentrum Europa Decentraal
Single Digital Gateway, Kenniscentrum Europa Decentraal