Nieuws

Publicatie: 16 september 2019

Door:


De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, presenteerde afgelopen dinsdag in Brussel haar College van Eurocommissarissen. De opvolgers van de Commissie-Juncker zullen hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 november 2019 Von der Leyens visie onder de slagzin ‘Een Unie die de lat hoger legt’ invullen voor de komende vijf jaar.

Ambities Europese commissie onder Von der Leyen

Onder Von der Leyen zal, naast de reguliere Commissarissen, een team van acht vicevoorzitters aan de slag gaan met de politieke beleidslijnen  van de nieuwe Europese Commissie. De kern van deze beleidslijnen zijn vervat in zes ambities. Namelijk:

  • een Europese ‘green deal’;
  • een economie die werkt voor de mensen;
  • een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk;
  • het beschermen van de Europese levenswijze;
  • een sterk Europa in de wereld;
  • een nieuw impuls voor de Europese democratie.

Von der Leyen zal zich samen met de vicevoorzitters en de overige Commissieleden inspannen voor een Europa als exporteur van kennis, technologie en best practices. Zo streeft Von der Leyen ernaar om, tegen 2050, Europa als het eerste klimaatneutrale continent te laten gelden, de EU een wereldleider te laten worden op het gebied van de circulaire economie en de interne markt met de digitale markt te verbinden.

Nieuwe voorgedragen Commissieleden

Een overzicht van alle voorgedragen leden van den nieuwe Commissie vindt u op deze pagina. Enkele van de voorgedragen leden worden hieronder kort uitgelicht.

Uitvoerend vicevoorzitter: een nieuwe rol binnen de Commissie

Van de acht vicevoorzitters hebben Frans Timmermans, Margrethe Vestager (Denemarken), en Valdis Dombrovkis (Letland) de titel van uitvoerend vicevoorzitter. Deze nieuwe functie is door Von der Leyen voor het eerst in het leven geroepen. De uitvoerend vicevoorzitters zullen een groep van commissarissen leiden en worden daarbij ondersteund door het secretariaat-generaal van de Europese Commissie. Bovendien zullen zij ieder een Europees beleidsterrein beheren en een commissie directoraat-generaal onder hun gezag hebben. Eerste vicevoorzitter Timmermans zal het college van commissarissen voorzitten in Von der Leyen’s afwezigheid.[/su_box]

Uitvoerend vicevoorzitter TimmermansEen Europese ‘green deal’

Frans Timmermans zal de, in juli aangekondigde, European Green Deal op zich nemen voor de komende vijf jaar. Aan Timmermans is de opdracht gegeven om de doelen van klimaatneutraliteit, Von der Leyen’s ambities binnen de circulaire economie, en een European Climate Pact te verwezenlijken. Met dit laatste wil de nieuwe Commissie samen met regio’s, lokale gemeenschappen, burgers en de industrie werken aan het creëren van meer bewustwording voor klimaatverandering. Meer over de portefeuille van de Nederlandse Eurocommissaris Timmermans leest u in dit artikel van de Europese ster.

Uitvoerend vicevoorzitter VerstagerEen Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

Met haar portfolio zal Margrethe Verstager gaan werken aan de vraagstukken van de digitalisatie van de Europese interne markt, kunstmatige intelligentie, big data, en cyber security. Verstager werkte onder voorzitter Juncker als Eurocommissaris bij het directoraat-generaal voor mededinging, en zal dit voortzetten bij de Commissie-Von der Leyen naast haar taken als uitvoerend vicevoorzitter. Meer over Verstager’s portefeuille leest u in de opdrachtbrief van de nieuwe voorzitter.

Commissaris Ferreira Europees cohesiebeleid

Elisa Ferreira (Portugal) is voorgedragen als Eurocommissaris voor het portfolio cohesiebeleid en hervormingen. In de aan Ferreira gerichte opdrachtbrief maakt Von der Leyen duidelijk dat zij samen met het Europees Parlement en de Raad overeenstemming moet bereiken over het toekomstige langetermijnbudget van de EU (2021-2027). Ook zal Ferreira een een Just Transition Fund ontwerpen, bedoelt voor Europese regio’s die het hardst getroffen worden door de dubbele transitie op het gebied van klimaat en digitalisering.
Daarnaast heeft Ferreira de opdracht gekregen om speciale aandacht te hebben voor duurzame ontwikkeling van Europese steden en stedelijke regio’s. Hierbij wordt de aanstaande evaluatie van de Urban Agenda for the EU genoemd als kans om te kijken hoe de EU beter kan samenwerken met steden op het gebied van klimaatverandering, digitalisering en de circulaire economie.

Vicevoorzitter Šefčovič – Interinstitutionele betrekkingen en Prognoses

Aankomend vicevoorzitter Šefčovič zal het interinstitutionele betrekkingen-takenpakket op zich nemen. Deze portefeuille omvat onder meer de bevordering van de betrekkingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de EU.
Daarnaast zal Šefčovič  de Betere Regelgeving Agenda van Frans Timmermans voortzetten. Bijvoorbeeld door de continuering van het REFIT Platform en het ontwikkelen van een nieuwe instrument om het zogenaamde One in, One out principe uit te voeren. Met dit principe wordt bedoeld dat nieuwe Europese wetsvoorstellen die nieuwe lasten introduceren alleen doorgang kunnen vinden als diegene die geraakt worden door deze last worden verlicht ten aanzien van reeds bestaande lasten op hetzelfde Europese beleidsterrein. Een gedetailleerde beschrijving van Šefčovič’ takenpakket vindt u in de aan hem gerichte opdrachtbrief.

Commissaris Goulard – Interne markt

Voorgedragen Commissaris Goulard zal gaan werken met het portfolio van de Interne markt. Hiermee ziet de Commissie toe op de bescherming van een gelijk speelveld voor alle Europese ondernemingen en veiligheidsnormen voor consumenten. Goulard zal zich ontfermen over het dagelijkse functioneren van de interne markt, inclusief het wegnemen van belemmeringen van het vrij verkeer van goederen en diensten. Tot het takenpakket van Goulard behoort dan ook de eindverantwoordelijkheid over (lopende) inbreukprocedures met betrekking tot de naleving van EU-voorschriften inzake diensten op alle niveaus.
Onder Goulard ambieert de nieuwe Commissie de verbetering van Europa’s technologische soevereiniteit, een interne markt voor cyberveiligheid, digitale geletterdheid, en meer samenwerking tussen defensie-uitgaven en de ruimte-industrie.

Goedkeuring Europees Parlement en benoeming

Wat nog moet volgen voordat de commissie-Von der Leyen haar intrede kan doen op 1 november 2019, is een goedkeuring door het Europees Parlement. De voorzitter, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de overige leden van de Commissie worden samen als college ter goedkeuring onderworpen aan een stemming van het Europees Parlement. De uiteindelijke stemming van het Parlement zal plaatsvinden op 23 oktober. Na goedkeuring van het Europees Parlement zal de Europese Raad de nieuwe Commissie met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen benoemen.

Bron

A union that strives for more, politieke richtlijnen Von der Leyen (16 juli, 2019)
Commisioners-designate, lijst met missiebrieven aan Commissieleden
Press conference on the unveiling of the new College of Commissioners, persconferentie verkozen voorzitter Von der Leyen (10 september, 2019)

Meer informatie

Parlement en raad zijn het eens met Commissie: minder emissierechten na 2021, Kenniscentrum Europa Decentraal
Commissie publiceert nieuwe Mededeling over status Brexit-noodmaatregelen, Kenniscentrum Europa Decentraal