Wat houdt REFIT en het REFIT-platform in?

augustus 2016

De eerste aanbevelingen van het REFIT Platform zijn onlangs gepubliceerd. Wat was REFIT ook al weer, wat is de werkwijze van het platform en wat betekent dit Platform voor decentrale overheden?

Antwoord in het kort:

REFIT staat voor Regulatory Fitness and Performance-program. Zowel REFIT als het REFIT Platform maken deel uit van het better regulation programma van de Europese Commissie. Hieronder lichten we REFIT en het REFIT Platform nader toe.

Wat is REFIT?

REFIT is het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving van de Europese Commissie. De Europese Commissie probeert de EU-wetgeving eenvoudiger en goedkoper te maken. De bedoeling is te zorgen voor een duidelijk, stabiel en voorspelbaar regelgevingsklimaat dat goed is voor de groei en werkgelegenheid. Het REFIT Platform is één van de manieren van de Europese Commissie om de bestaande EU-wetgeving te vereenvoudigen.

Wat is het REFIT platform?

Het REFIT Platform is opgericht bij besluit van 19 mei 2015 van de Commissie. De bedoeling is om een permanent dialoog te voeren over de verbetering van de EU-wetgeving. Het Platform focust zich met name op bestaande Europese wet- en regelgeving. De taak van het REFIT Platform is het identificeren van mogelijkheden voor verbetering van bestaande Europese wet- en regelgeving op het vlak van efficiëntie. Uitgangspunt is hierbij om onnodige (administratieve) lasten van Europese regelgeving voor burgers, bedrijfsleven en overheden te verminderen.

Samenstelling van het Platform

Het REFIT Platform brengt verschillende stakeholders bij elkaar. De voorzitter van het platform is Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. Het platform bestaat uit twee permanente groepen: een government-groep en een stakeholders-groep:

De Nederlandse leden van deze groep zijn Michaël van Straalen, voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB en Fenna Pols, directeur van Europa decentraal (in persoonlijke capaciteit). De leden zijn benoemd tot 31 oktober 2019.

Hoe werkt het REFIT platform?

Via een online formulier op de website van de Commissie kan iedereen suggesties over knellende Europese wet- en regelgeving indienen. Deze suggesties worden door de Commissie gebundeld in diverse dossiers en aangeboden aan het REFIT Platform.

Het REFIT Platform maakt een afweging over welke dossiers onmiddellijke aandacht vereisen. Zij zetten deze dossiers zelf op de agenda van de vergaderingen. In deze vergaderingen worden ervaringen en expertise uitgewisseld over de ingebrachte kwesties. De rapporteur van het dossier  zal hierna, in samenspraak met de andere Platform leden, een concept-opinie opstellen. In deze opinie kan de kwestie erkend worden en waar mogelijk wordt er een aanbeveling verwoord.

Deze concept-opinies worden ten slotte in stemming gebracht bij het gehele Platform. Indien er geen Platformleden zijn die fundamentele bezwaren hebben, zal de opinie gepubliceerd worden. De aangenomen opinies zijn gericht aan de  Commissie, met de intentie dat zij deze aanbevelingen zal meenemen in het opstellen van haar werkprogramma voor het komend jaar. De Commissie heeft zichzelf verplicht om deze aanbevelingen daadwerkelijk een concreet vervolg te geven, of zal, waar zij dat niet doet, met argumenten uitleggen waarom niet.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Tags