Europees recht en beleid

Laatste update: 7 september 2022

Contact:


Indien de asielaanvraag wordt afgewezen, ontvangen asielzoekers een terugkeerbesluit waarop zij in de meeste gevallen zullen moeten terugkeren naar het land van herkomst. Wel kunnen zij nog in beroep tegen hun afwijzing. Hiervoor is de Terugkeerrichtlijn van toepassing. In deze richtlijn staan onder andere regels rondom het terugkeerbesluit, vrijwillige terugkeer en de termijn hiervoor en verwijdering.

Op 12 september 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een herziening van de Terugkeerrichtlijn, omdat de resultaten op terugkeer onder de huidige richtlijn achterblijven. In deze herziening worden onder andere nieuwe regels aangedragen voor vrijwillige terugkeer en de gronden voor vreemdelingendetentie worden verruimd. Het voorstel is in behandeling bij de lidstaten en de EU-instanties.