Nieuw onderzoek toekomst detailhandel Benelux

De Benelux beslaat een regio van 28 miljoen consumenten. Daarbij is het inkomen per hoofd van de bevolking in elk van de drie landen hoger dan het Europese gemiddelde. Er is nieuw onderzoek ingesteld om de toekomstige kansen voor de detailhandel van de Benelux te onderzoeken en de belemmeringen die nu leven in kaart te brengen.

Kansen decentrale overheden

Waterschappen, provincies en gemeenten kunnen ook bijdragen aan de oplossing van de belemmeringen die bestaan op het gebied van grensoverschrijdende detailhandel. Daarnaast liggen er economische mogelijkheden in deze regio’s. Zo blijkt uit het onderzoeksrapport dat het creëren van één detailhandelsmarkt binnen de Benelux kan zorgen voor 95.000 extra banen en 36.000 nieuwe bedrijven.

Actieplan voor Banen en Groei (2015)

In april 2015 stelde de premiers van België, Nederland en Luxemburg een Actieplan voor Banen en Groei op. In dit plan werd het belang van een florerende interne markt onderstreept. Daarbij werd ook een rol als proeftuin en hefboom voor Europese groei en samenwerking voorzien voor de Benelux. Eén van de voornaamste prioriteiten van het Actieplan was de interne markt voor detailhandel en de daaraan gelieerde e-commerce en de digitale interne markt verbeteren. Tegen deze achtergrond legt het nieuwe rapport de grootste belemmeringen en voornaamste kansen bloot.

Benelux Detailhandel 2025 onderzoek

Uit het onderzoek dat is uitgevoerd door Vlerick Business School in opdracht van het Secretariaat-Generaal van de Benelux, blijkt dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) het meest profiteert van een goed functionerende markt binnen de Benelux. Reden hiervoor is dat deze bedrijven waarschijnlijk eerder de grens over durven te steken met hun handelsactiviteiten en hun thuismarkt kunnen uitbreiden. Enkele bedrijven die sinds kort grensoverschrijdende handel bedrijven in de Benelux zijn bijvoorbeeld de bouwmarkt Kwantum, die in februari een tiende Belgische vestiging opende en Action die een eerste winkel opent in Luxemburg. Een andere groep die gaat profiteren zijn de consumenten. Zij krijgen een ruimer aanbod, een betere dienstverlening en scherpere prijzen.

Kansen en belemmeringen in de Benelux volgens Benelux Detailhandel 2025 onderzoek

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat het creëren van een eenheidsmarkt voor de detailhandel kan zorgen voor 95.000 extra banen en 36.000 nieuwe bedrijven in de Benelux-regio. Decentrale overheden zijn gebaat bij extra bedrijvigheid en werkgelegenheid en de positieve ontwikkelingen die het onderzoek schetsen.

Het onderzoek bericht ook over voorbeelden van belemmeringen en obstakels waar de retailers tegen aan lopen bij grensoverschrijdende activiteiten in de Benelux. Bijvoorbeeld:

  • verschillende, ingewikkelde en vaak gedecentraliseerde regels, vergunningen en aanvraagprocedures betreffende het opzetten van een winkel;
  • verschillen in nationale en lokale milieu-vereisten, door “goldplating”. (Goldplating is het verschillend omzetten van Europese regelgeving, en verschillen in de nationale wetgeving. De oorzaak hiervan ligt bijvoorbeeld bij lidstaten die Europese richtlijnen verschillend interpreteren, of omdat bij nieuwe Europese wetgeving de concrete impact ervan op specifiek de grensregio’s niet altijd wordt voorzien);
  • verschillen in beperkingen in regels en wetgevingen over openingstijden;
  • regionale verschillende en ingewikkelde regels betreffende reclamefolders.

Door:

Tessa de Vries en Paul Zondag, Europa decentraal

Bronnen:

Benelux eenheidsmarkt voor detailhandel kan 95.000 banen en 36.000 bedrijven opleveren tegen 2025, Benelux
Benelux Detailhandel 2025, Benelux

Meer informatie:

Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
Wat is GROS?, Europa decentraal
Europees recht en beleid decentraal, Europa decentraal
Regionaal beleid, Europa decentraal
Better regulation, themapagina, Europa decentraal