Nieuws

Publicatie: 18 februari 2019

Door:


EU-burgers die naar een andere lidstaat verhuizen hoeven geen procedure meer te doorlopen om hun openbare documenten te legaliseren. De nieuwe Verordening overlegging openbare documenten die op 16 februari 2019 in werking is getreden, vereenvoudigt de bestaande voorschriften voor het overleggen van openbare documenten in een andere lidstaat.

Wat is er veranderd?

Voorheen moesten EU-burgers die naar een ander EU-land verhuisden hun officiële verklaringen laten vertalen en legaliseren. Dit betrof een bureaucratische procedure die nu tot het verleden behoort. De gewijzigde verordening verplicht autoriteiten om openbare documenten die in een andere lidstaat zijn afgegeven als authentiek te erkennen. Het gaat dan om onder meer geboorte- en huwelijksakten. Burgers kunnen gebruikmaken van een modelformulier dat in alle EU-talen beschikbaar is, waardoor het officieel laten vertalen van documenten niet meer nodig is.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Voor gemeenten betekent dit dat zij burgers desgevraagd moeten voorzien van een meertalig modelformulier om verklaringen te overleggen. Dit betekent dat als een inwoner van de gemeente daarom vraagt, de gemeente een meertalig modelformulier dient bij te voegen dat is opgesteld in het Nederlands en in één van de talen van het land waar de burger het document wenst over te leggen. Op het Europees e-justitieportaal staan voor iedere lidstaat de meertalige modelformulieren.
Ook kunnen gemeenten vragen krijgen uit een andere lidstaat over de authenticiteit van bepaalde documenten. Zulke vragen moet een gemeente binnen vijf dagen beantwoorden. Voor de communicatie tussen autoriteiten van verschillende EU-lidstaten en het ter beschikking stellen van de voorbeeldmodellen van openbare documenten, dient gebruik te worden gemaakt van het Informatiesysteem Interne Markt (IMI).

Verordening overlegging openbare documenten

De Verordening overlegging openbare documenten (Verordening nr. 2016/1191) heeft als doel het vrij verkeer van openbare documenten in de EU te waarborgen en zo het vrij verkeer van personen te bevorderen. Met de Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten wordt uitvoering gegeven aan de verordening in Nederland.

Bron

Vanaf morgen beperken nieuwe EU-regels de bureaucratische rompslomp voor burgers die in een andere lidstaat wonen en werken, persbericht Europese Commissie

Meer informatie

Praktijkvraag overlegging openbare documenten, Kenniscentrum Europa Decentraal
Verordening overlegging openbare documenten (Verordening nr. 2016/1191), EUR-Lex
Europees e-justitieportaal, Europese Unie
Informatiesysteem Interne Markt (IMI), Kenniscentrum Europa Decentraal