Nieuws

Publicatie: 3 april 2023

Door: en


Spant uw overheidsorganisatie zich in voor verdere digitalisering? Dan komt uw project in aanmerking voor de nieuwe cofinancieringsprogramma’s van het Digital Europe fonds. De Europese Commissie heeft twee Digital Europe werkprogramma’s aangenomen met een totale waarde van 1,284 miljard euro voor zowel bredere digitalisering als cyberveiligheid. Naar verwachting starten de aanmeldprocedures voor de twee werkprogramma’s in het tweede kwartaal van 2023.

Digital Europe

Digital Europe is een fonds dat de Commissie heeft opgezet om de doelstellingen van het Digital Decade te behalen door de digitale transitie te ondersteunen en te versnellen. Die transitie brengt ingrijpende veranderingen met zich mee op technologisch, economisch en sociaal vlak. Dit fonds moet ervoor zorgen dat die veranderingen in goede banen lopen. Voor het fonds werkt de Commissie met werkprogramma’s die voor periodes van twee jaar de plannen per onderwerp vaststellen.

Meer weten over Digital Europe en andere fondsen? Klik hier voor de EU-fondsenwijzer.

Werkprogramma 2023-2024

Het belangrijkste en grootste werkprogramma binnen het Digitaal Europa fonds heet simpelweg het Werkprogramma 2023-2024. Dit fonds heeft een waarde van 909,5 miljoen euro. Het moet vanuit een brede insteek bijdragen aan de voortzetting en doorontwikkeling van de projecten uit de periode 2021-2022. Zo zal het programma financiële steun geven aan uiteenlopende projecten variërend van digital twins voor klimaat- en milieubescherming tot een snellere invoering van AI-technologieën. Decentrale overheden komen door deze brede opzet ook in aanmerking voor cofinanciering. Zo besteedt de Commissie in het bijzonder aandacht aan veilige digitale overheidsdiensten en het afstemmen van de verschillende systemen binnen de EU, bijvoorbeeld door middel van de Europese digitale identiteit. Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor decentrale overheden bij de ontwikkeling van de gemeenschappelijke Europese dataruimte.

Werkprogramma Cyberveiligheid

Daarnaast lanceert de Commissie het Werkprogramma Cyberveiligheid 2023-2024. Dit werkprogramma heeft als doel om lidstaten beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Voor de periode 2023-2024 heeft de Commissie in totaal 375 miljoen euro beschikbaar gesteld. Decentrale overheden komen ook voor deze gelden in aanmerking. De beschikbare fondsen zullen onder andere gebruikt worden om te investeren in de organisaties die zich bezighouden met cyberveiligheid; zogeheten security operation centres (SOC’s). Verder maken organisaties aanspraak op steun om te kunnen voldoen aan de cyberveiligheidswetgeving, waaronder de NIS2-richtlijn.  

Meer weten over de NIS2-richtlijn en Europese wetgeving op het gebied van digitalisering? Klik hier voor de Tijdlijn Digitalisering.

Nationale ondersteuning

De rijksoverheid heeft programma’s opgezet om effectiever gebruik te kunnen maken van de Digital Europe fondsen. Zo kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor advies over uw aanvraag of voor workshops en trainingen. U kunt zich aanmelden via het intresseformulier aanmelden, zodat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast biedt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat cofinancieringsmogelijkheden voor projecten waaraan financiering in het kader van Digital Europe al is toegekend. Het is nog niet bekend voor welke onderwerpen er exact nationale steun komt. Ter indicatie kunt u hier meer informatie vinden over eerdere onderwerpen.

Bron

€1.3 billion from the Digital Europe Programme for Europe’s digital transition and cybersecurity, Europese Commissie
DIGITAL EUROPE Cybersecurity Work Programme 2023-2024, Europese Commissie
DIGITAL EUROPE Work Programme 2023-2024, Europese Commissie

Meer weten

Digital Europe, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Digital Europe, Kenniscentrum Europa Decentraal
Digital Decade, Kenniscentrum Europa Decentraal
Tijdlijn Digitalisering, Kenniscentrum Europa Decentraal