Nieuws

Publicatie: 7 juni 2022

Door:


Wat moet er specifiek worden opgenomen in de hoogwaardige datasets voor de Open Data Richtlijn? Met die vraag houdt de Europese Commissie zich al enkele maanden bezig. Nu is er een EU-initiatief in de vorm van een uitvoeringsverordening voorgesteld dat waardevolle datasets waarover de publieke sector beschikt definieert. Belanghebbenden kunnen feedback geven op dit initiatief.

Hoogwaardige datasets

Hoogwaardige datasets zijn documenten waarvan het hergebruik belangrijke voordelen biedt voor de samenleving, het milieu en de economie. Deze datasets bevatten statistieken of gegevens die de opkomst van informatieproducten en -diensten kunnen versnellen. Daarnaast kunnen ze nuttig zijn voor het scheppen van nieuwe, kwalitatieve en fatsoenlijke banen. Of een dataset van hoge waarde is wordt bepaald door de mate waarbij de data bijdraagt aan transparantie, de wettelijke plicht, kostenbesparing, de doelgroep en de mate waarop de data potentie van hergebruik heeft.

Vóór het ontwerpbesluit waren er in bijlage I van de richtlijn slechts thematische categorieën bekend gemaakt: geospatiale data (gegevens met een locatie op de kaart), aardobservatie- en milieudata, meteorologische data, statistiek, bedrijven en eigendom van bedrijven en mobiliteitsdata. Met dit initiatief wordt duidelijk welke specifieke hoogwaardige datasets onder deze categorieën vallen.

Feedback

Het EU-initiatief moet ervoor zorgen dat er meer met overheidsgeld verzamelde gegevens beschikbaar komen voor nieuwe informatieproducten en innovatie. Het ontwerpbesluit staat nog tot en met 21 juni open voor feedback. Alle belanghebbenden op het gebied van de Europese data-economie zijn uitgenodigd om te reageren. Met de feedback wordt rekening gehouden in het definitieve besluit.

Bron

Initiatief voor Open data – beschikbaarheid van openbare datasets, Europese Commissie

Meer informatie

Hergebruik overheidsinformatie, Kenniscentrum Europa Decentraal

Verplicht de Europese richtlijn hergebruik overheidsinformatie om al onze data beschikbaar te stellen?, Kenniscentrum Europa Decentraal