Audiovisueel- en mediabeleid

Het audiovisueel- en mediabeleid is voor decentrale overheden van belang, omdat zij zich bezig houden met televisieprogramma’s, -zenders, -ontvangst en omroepen. De audiovisuele en mediasector spelen een grote sociale en culturele rol, bijvoorbeeld door de impact van televisie. De EU wil op dit gebied een effectieve, gemeenschappelijke markt creëren om deze sectoren beter te benutten.

Subsidies audiovisueel- en mediabeleid

Om de gemeenschappelijke markt te verbeteren, stelt de EU subsidies beschikbaar. Dat gaat via het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Het EACEA houdt zich onder andere bezig met subsidiemogelijkheden en netwerken op het gebied van audiovisueel beleid.

Wet- en regelgeving audiovisueel- en mediabeleid

Kijk onder wet- en regelgeving welke regelgeving de EU heeft vastgesteld op het gebied van audiovisueel- en mediabeleid.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Audiovisueel- en mediabeleid

Commissie presenteert nieuwe mededeling voor steun aan films en audiovisuele werken

De Europese Commissie heeft onlangs een nieuwe mededeling gepresenteerd voor steun aan films en audiovisuele werken. Hierdoor krijgen decentrale overheden meer ruimte om steun te verlenen aan producenten van films en andere audiovisuele werken. Naast steun voor producenten, zijn ook de mogelijkheden voor het steunen van scenarioschrijvers, filmfestivals, distributeurs en bioscopen vergroot.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Audiovisueel- en mediabeleid

Wat zijn de gevolgen van de Richtlijn Verweesde werken voor bibliotheken?

Onze bibliotheek is met gemeentelijke steun en rijkssteun bezig (toegang tot) het digitaal aanbod van raadpleegbare en uitleenbare werken te vergroten. De Europese Commissie heeft recent een voorstel gedaan voor een richtlijn voor het gebruik van werken waarvan de auteur niet bekend is of niet kan worden getraceerd. De zogenaamde ‘verweesde werken’. Wat zijn de mogelijke gevolgen hiervan voor bibliotheken?

Bekijk het antwoord

Publicaties Audiovisueel- en mediabeleid

Wet- en regelgeving Audiovisueel- en mediabeleid

Audiovisueel- en mediabeleid

Richtlijn audiovisuele- en mediadiensten

De huidige Richtlijn audiovisuele mediadiensten is in 2010 vastgesteld. Het doel van de richtlijn is bijdragen aan de gemeenschappelijke interne markt. Vanwege betrokkenheid bij lokale en regionale omroepen, krijgen decentrale overheden met deze richtlijn te maken.

Regels

De regels in de richtlijnen gaan onder andere over het adverteren en de bescherming van minderjarigen bij programma’s op televisie, internet en mobiele telefoon. Ook minimumeisen met betrekking tot uitzendingen en regels over de maximale zendtijd voor overheidsprogramma’s en -reclame staan hierin.

Implementatie in Nederland

Door middel van een wijziging in de Mediawet 2008 is de richtlijn in Nederland geïmplementeerd.

X