Nieuws

Publicatie: 28 april 2022

Door:


Het Europees Milieuagentschap heeft een onderzoek uitgevoerd naar het recyclen van stedelijk afval in de EU. Uit dit onderzoek blijkt dat met de huidige trend de Europese doelen voor stedelijk afval niet gehaald gaan worden. Deze doelen voor 2030 zijn een recyclingspercentage van 60% en een halvering van de hoeveelheid niet-gerecycled materiaal.

Ambities

De laatste vijf jaar is de hoeveelheid stedelijk afval die niet hergebruikt werd, na een daling vanaf 2006, stabiel gebleven op ongeveer 113 miljoen ton. Tegelijkertijd steeg tussen 2015 en 2020 het percentage van afval dat gerecycled werd van 45 tot 48%. Voor 2030 stelt het Circular Economy Action Plan het doel dat alle lidstaten 60% van hun afval recyclen. Aangezien de totale hoeveelheid vuilnis echter stijgt, zal ook bij dat percentage in 2030 nog steeds 80 miljoen ton afval dat niet gerecycled wordt overblijven, wat meer dan 20 miljoen meer is dan de doelstelling voor dat jaar. Dit doel kan alleen gehaald worden door de totale hoeveelheid afval met een derde te verminderen, het hergebruikpercentage naar 72% te krijgen of door een combinatie van deze maatregelen. Dit zou grote verbeteringen van afvalscheiding en duurzaam productontwerp vereisen, waarvoor veel investeringen nodig zijn.

Voorkomen of recyclen

De afvaldoelstellingen kunnen dus behaald worden door hergebruik maar ook door het voorkomen dat vuilnis überhaupt ontstaat. Voor het milieu heeft deze laatste aanpak het beste effect. Verder bespaart afval voorkomen materiaal en vermindert het de kosten van afvalmanagement. Het voorkomen van vuilnis kan onder meer bereikt worden door de levensduur van consumentenproducten te verlengen en hergebruik te bevorderen. Het afvalbeleid van de EU is vastgelegd in Richtlijn 2018/851 betreffende afvalstoffen. Deze richtlijn stelt een vijftrapsraket op voor afvalbeleid. In de eerste plaats wordt geprobeerd om afval te voorkomen. Wat niet voorkomen kan worden, wordt voorbereid op hergebruik. Als dat niet mogelijk is, wordt het afval gerecycled. Het overgebleven afval wordt gepoogd op andere manieren een andere bestemming te geven en pas als al het voorgaande niet lukt, wordt afval weggegooid, bijvoorbeeld op een vuilnishoop. Andere belangrijke regels ter vermindering van afval worden gesteld door de Europese Green Deal.
Er zijn dus meer maatregelen nodig om de gestelde doelen van afvalvermindering te halen voor 2030. Het heeft hierbij de voorkeur om in te zetten op afvalpreventie. Om dit te ondersteunen heeft de Europese Commissie recentelijk een aantal voorstellen gedaan om producten in de EU milieuvriendelijk, meer circulair en energie-efficiënt te maken.

Bron

Europe is not on track to halve non-recycled municipal waste by 2030, Europees Milieuagentschap

Meer informatie

Europese Green Deal, Kenniscentrum Europa Decentraal
Afval, Kenniscentrum Europa Decentraal