Nieuws

Publicatie: 25 januari 2021

Door: en


De Europese Commissie vraagt inbreng van verschillende stakeholders, waaronder decentrale overheden, omtrent de invoering van een belastingheffing binnen de digitale sector. Volgens de Commissie zou een belastingheffing behulpzaam kunnen zijn bij het reageren op ontwikkelingen en uitdagingen van de digitale economie.

Digitale heffing

Vanwege de digitalisering kunnen bedrijven op verschillende manieren, en in verschillende lidstaten tegelijkertijd, makkelijk met digitale diensten inkomsten genereren. Vaak vallen deze activiteiten niet onder de huidige belastingsystemen. Met de invoering van een digitale heffing wil de Europese Commissie zorgen voor eerlijke belasting op deze inkomsten en ervoor zorgen dat ook digitale bedrijven en online dienstverleners een rechtvaardige bijdrage leveren aan de samenleving. De Commissie wil de volgende maatregelen invoeren:

  • Een vennootschapsbelasting voor alle bedrijven die bepaalde digitale activiteiten verrichten binnen de EU;
  • Een belasting op opbrengsten die door middel van digitale diensten binnen de EU gegenereerd worden;
  • Een belasting op digitale transacties die in business-to-business relaties plaatsvinden binnen de EU.

Het oorspronkelijke plan voor een digitale heffing is terug te vinden in de Conclusies van de Europese Raad van 21 juli 2020. De Europese Raad heeft daarin conclusies opgenomen over het herstelplan en het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027. De digitale heffing moet zorgen voor meer  financiële middelen die onder andere gebruikt kunnen worden voor het economisch herstel na de coronacrisis.

Coronacrisis

Het economisch herstel na de coronacrisis heeft in 2021 prioriteit. Met het werkprogramma probeert de Commissie een balans te vinden tussen enerzijds het beheersen en het herstel van de crisis en anderzijds het bereiken van de toekomstambities door duurzame investeringen en hervormingen. De belastingheffing in de digitale sector is één van deze hervormingen.

De consultatie

De consultatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op de aanvangseffectenbeoordeling. Hierop kan tot 11 februari 2021 feedback worden gegeven via deze link. Het tweede deel is een openbare raadpleging die bestaat uit een vragenlijst. De vragenlijst staat tot 12 april 2021 open en kan ingevuld worden via deze website.

Bron:

Een rechtvaardige en competitieve digitale economie – digitale heffing, Europese Commissie

Meer informatie

Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa Decentraal
Regionaal beleid en fondsen, Kenniscentrum Europa Decentraal