Nieuws

Publicatie: 10 juli 2023

Door:


Vorig jaar berichtte KED al over de hoge score van Nederland op het EU innovatiescorebord (EIS); ook dit jaar doet Nederland het goed. Net als in 2022 is Nederland aangemerkt als ‘Innovatieleider’ en dit heeft sterk te maken met de voortrekkersrol in de digitale transformatie. Ook steeg het op de IMD World Competitiveness-ranglijst van de 6e naar de 5e plaats.

Mooi nieuws in een jaar waarin de koopkracht onder druk stond en de economie een flinke klap kreeg vanwege de doorwerking van de Russische invasie in Oekraïne. Het EIS roemt de opleidingen, de kwaliteit van onderzoek, de digitale vaardigheden en de toepassing hiervan in innovatie en de hoogwaardige infrastructuur. Het midden- en kleinbedrijf loopt met name voorop qua innovaties, private investeringen in innovatie blijven nog achter. Naast Nederland, worden ook Finland en België beschouwd als innovatieleider. Denemarken en Zweden voeren de lijst aan.

Digitalisering

Opmerkelijk is dat Nederland zich onderscheidt door voortvarend aan de slag te gaan met digitale technologieën. Veel sectoren hebben profijt van deze voortrekkerstol. Toch is er nog een hoop ‘werk aan de winkel’ voor decentrale overheden. Voor aanvang van de legislatuur van de Europese Commissie Von der Leyen werd gesproken van het ‘digital decade’. De verwachting is dat na de Europese verkiezingen in juni 2024 nieuw te vormen Commissie digitalisering wederom als prioriteit aanmerkt. Om decentrale overheden hierin bij te staan publiceerde KED eerder een tijdlijn digitalisering een Impact analyse over de Data Governance Verordening en organiseerde een Let’s Get Digital Event.

Ranking en indicatoren

De ranglijst werd voor het eerst gepubliceerd in 1989, als referentiepunt over het concurrentievermogen van landen. Het concurrentievermogen van een economie kan niet alleen worden herleid tot het bbp en de productiviteit, want ondernemingen hebben ook te maken met politieke, sociale en culturele dimensies. Efficiënte infrastructuren, instellingen en beleidsmaatregelen die duurzame waardecreatie voor ondernemingen stimuleren wegen dus zwaar. 64 economieën werden onder de loep genomen.

Bron
Nederland blijft tot top Europese Innovatielanden behoren, Rijksoverheid
Europees Innovatiescorebord, Europese Commissie
World Competitiveness Ranking, IMD

Meer informatie

Digitale Overheid, Kenniscentrum Europa Decentraal