Nieuws

Publicatie: 25 april 2022

Door:


Vrachtwagenchauffeurs zijn vaak afhankelijk van parkeer- en rustplaatsen langs snelwegen als deze op langere afstanden vracht vervoeren. Op 7 april 2022 heeft de Europese Commissie nieuwe normen aangenomen voor deze plekken. Een studie van de Commissie uit 2019 stelde namelijk vast dat er een parkeerplaatsentekort is van ongeveer 100.000 parkeervakken en dat veel van de bestaande parkeerplaatsen onvoldoende veilig zijn. Met de nieuwe normen hoopt de Commissie deze situatie te verbeteren. De maatregelen zullen twee maanden na verzending aan het Europees Parlement en de Raad in werking treden, indien zij geen bezwaar maken.

Veiligheidscategorieën

De nieuwe standaarden zijn een aanvulling op Verordening 561/2006. Met de nieuwe standaarden worden parkeerplaatsen in vier categorieën ingedeeld. Elke categorie stelt meer veiligheidseisen dan de vorige:

  1. brons (o.a. camerabewaking op in- en uitgangen en verlichting);
  2. zilver (o.a. omringd door een barrière, slagbomen en oproepbaar personeel);
  3. goud (o.a. omringd door een barrière van 1.8 meter hoog en tourniquets voor voetgangers); en
  4. platina (o.a. gebruik van kentekenherkenningstechnologie en overal camera’s of bemanning).

Ongeacht hun niveau moeten alle parkeerplaatsen toegang hebben tot toiletten, douches, stekkers, een gratis internetverbinding en mogelijkheden om eten en drinken te kopen.

TEN-T en veilige parkeerplaatsen

De veiligheidseisen zijn van belang voor decentrale overheden die belast zijn met de inrichting van snelwegen en de rust- en parkeerplaatsen daar. Er wordt in een voorgestelde herziening van de TEN-T verordening namelijk geëist dat er veilige parkeerplaatsen in het TEN-T netwerk zijn op maximaal honderd kilometer afstand. Met deze nieuwe normen streeft de Commissie deze doelstelling na. Subsidiëring voor veilige parkeerplaatsen is mogelijk via het fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF).

Bron

Protecting lorry drivers and their cargo: European Commission adopts EU standards for safe and secure parking areas, Europese Commissie

Meer informatie

Vervoer en mobiliteit, Kenniscentrum Europa Decentraal
Connecting Europe Facility (CEF), Kenniscentrum Europa Decentraal