Nieuws

Publicatie: 21 juli 2022

Door:


De Europese Commissie heeft op 29 juni 5.4 miljard euro aan subsidie toegewezen in het kader van de Connecting Europe Facility (CEF). Deze is toegewezen aan 135 infrastructuurprojecten, gekozen uit 399 aanmeldingen uit de CEF Transport oproep van september 2021. Vijf Nederlandse projecten ontvangen subsidie.

Afwegingen bij de gunning

CEF is het financieringsinstrument van de EU voor  groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid. Het stimuleert investeringen in Europese energie- digitale en vervoersnetwerken. De vervoersnetwerken in het bijzonder worden gesubsidieerd vanuit CEF Transport. De projecten die subsidie ontvangen, maken onderdeel uit van het Trans-Europese transportnetwerk (TEN-T), geregeld in Verordening 1315/2013. Er worden verbindingen gesubsidieerd van het spoornetwerk, navigatie op zee en de binnenvaart. Ook is er subsidie voor veilige parkeerinfrastructuur en het European Rail Traffic Management System (ERTMS), dat grensoverschrijdende treinverbindingen digitaal harmoniseert. Deze projecten maken transport duurzamer, efficiënter en veiliger. Ook worden hiermee missende verbindingen in het TEN-T ingevuld. In het algemeen maken projecten die gaten in TEN-T invullen of transport duurzamer, efficiënter of veiliger maken meer kans om CEF-subsidie te ontvangen dan projecten die dat niet doen. Specifiek bij deze oproep is er ook gelet op economisch herstel in Europa na de COVID-19 pandemie. Ook was er aandacht voor verbeterde verbindingen met Oekraïne, bijvoorbeeld wat betreft het afstemmen van spoorbreedtes.

Nederlandse projecten

Ook aan Nederlandse projecten is subsidie toegekend. Deze omvatten onder meer ruim drie miljoen euro voor de gemeente Alkmaar voor het verbeteren van de treinverbinding in de richting van Amsterdam Centraal, ruim zes miljoen euro voor de provincie Limburg om drukte en capaciteitsgebrek in de binnenvaart aan te pakken en ruim acht miljoen euro voor de gemeente Amsterdam voor het verbeteren van de transportverbindingen voor de lange afstand van de stad. In totaal is er aan vijf Nederlandse projecten steun verleend, voornamelijk op het uitgebreide netwerk van TEN-T.

Volgende gebeurtenissen

Binnenkort zal de Commissie de gunningsbeslissing aannemen, waarmee de gunning definitief wordt. Heeft u ook een project op het gebied van transport waarvoor u nog subsidie zoekt? Momenteel staan CEF Transport oproepen open voor militaire mobiliteit en faciliteiten voor alternatieve brandstoffen. In september 2022 worden meer oproepen gelanceerd. De aanvraagtijd voor subsidie vanuit CEF bedraagt ongeveer vier maanden en voor de periode tussen 2021 en 2027 is er in de gehele EU 33.71 miljard euro beschikbaar.

Bron

Transport infrastructure: EU invests EUR 5.4 billion to support key projects across the continent, Europese Commissie

Meer informatie

Netwerken voor Vervoer en Transport TEN-T, Kenniscentrum Europa Decentraal

Connecting Europe Facility, Kenniscentrum Europa Decentraal