Nieuws

Publicatie: 13 maart 2023

Door:


De Europese Commissie is een raadpleging begonnen over de herziening van de uit 2006 daterende Richtlijn Rijbewijzen. De herziening heeft als doel om het vrije verkeer van personen makkelijker te maken en de veiligheid in het verkeer te verbeteren. De voorgestelde Richtlijn stelt regels over de onderlinge erkenning van rijbewijzen door lidstaten. Noemenswaardig is dat de voorgestelde richtlijn in artikel 3 lid 4 stelt dat lidstaten vanaf vier jaar na het aannemen van de Richtlijn standaard alleen digitale rijbewijzen verstrekken, maar dat een fysiek rijbewijs nog verleend kan worden op verzoek van de aanvrager.

Richtlijn Rijbewijzen

Richtlijn 2006/126/EG, de Richtlijn Rijbewijzen, stelt momenteel regels voor het nationale rijbewijs. Deze eisen gaan onder meer over het model volgens welke het rijbewijs opgesteld moet zijn en stellen de categorie-indeling vast. Gemeenten komen hiermee in aanraking bij de afgifte van het rijbewijs. Ook aan de afgifte worden eisen gesteld, zoals de vereiste van een theoretisch en/of praktijkexamen en een beperkte administratieve geldigheidsduur van tien of vijftien jaar voor rijbewijs A tot en met BE.

Meer informatie

Richtlijn Rijbewijzen, Kenniscentrum Europa Decentraal

Herziening van de richtlijn rijbewijzen, Europese Commissie