Nieuws

Publicatie: 7 juni 2022

Door:


Per 13 juni 2022 wijzigt de inlogwijze voor het State Aid Notification Interactive (SANI)-systeem en het State Aid Reporting Interactive (SARI)-systeem van de Europese Commissie. Via het SANI-systeem vullen de decentrale overheden de gegevens in die nodig zijn voor de kennisgevingsprocedure van een staatssteunmaatregel. De jaarlijkse staatssteunrapportage verloopt via het SARI-systeem. Kenniscentrum Europa decentraal brengt gemeenten en provincies daarom graag op de hoogte van deze wijziging. De nodige informatie vindt u in onderstaand overzicht.

Wat zal er per 13 juni veranderen in de wijze van inloggen in het SANI-systeem en SARI-systeem?

Vanaf 13 juni zal er alleen ingelogd kunnen worden in het SANI- en SARI-systeem door middel van een twee-factor authenticatie. Dit betekent dat naast het invullen van een wachtwoord, ook door middel van de EU Login Mobile App toegang moet worden verstrekt.

Welke stappen moeten ondernomen worden om via deze nieuwe manier van inloggen toegang te krijgen tot het systeem?

Er is een handleiding voor het inloggen door middel van een twee-factor authenticatie (Engelstalig) opgesteld. Hieruit volgt dat er een aantal stappen moeten worden ondernomen. Dit komt kort gezegd neer op de volgende stappen die uitgebreid (met afbeeldingen) worden toegelicht in de betreffende handleidingen:

  1. Om toegang te krijgen tot het systeem moet de EU Login Mobile App worden gedownload. Er moet een account worden aangemaakt en een mobiel apparaat worden gekoppeld. Hoe dit precies in zijn werk gaat, leest u in deze handleiding;
  2. Vervolgens dient er een verificatiemethode te worden gekozen. Dit kan een pincode zijn, maar ook het scannen van een QR-code of door middel van een SMS. Dit wordt nader toegelicht in de handleiding, in paragraaf 3.1 t/m 3.3.
  3. Door middel van de gekozen verificatiemethode kan uiteindelijk toegang worden gekregen tot het betreffende SANI- of SARI-systeem.

Waar kan ik terecht met vragen?

Het Directoraat-Generaal Mededinging van de Europese Commissie (DG COMP) heeft verschillende handleidingen geschreven die stapsgewijs het nieuwe inlogproces beschrijven:

  • Een handleiding voor EU Login in het algemeen vindt u hier (Engelstalig);
  • Een handleiding voor het inloggen door middel van een twee-factor authenticatie vindt u hier.

Op basis van deze handleidingen kan de app worden gedownload die nodig is voor twee-factor authentificatie, een account worden aangemaakt en een van de verificatiemethoden worden gekozen. Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kan contact worden opgenomen met het Coördinatiepunt Staatssteun (CPS) via cps@europadecentraal.nl.