Nieuws

Publicatie: 28 februari 2022

Door:


Heeft u als aanbestedende dienst nog een goed idee voor een innovatieve overheidsopdracht? Dan is de Europese Commissie naar u op zoek! De Commissie wil de interne markt namelijk een boost geven met innovaties. Het doel is om hiermee bij te dragen aan de transitie naar een meer concurrerende, digitale, groenere en sociale economie. Voorstellen kunnen nu ingediend worden.

Achtergrond

De Europese Unie heeft zichzelf in de afgelopen jaren diverse vooruitstrevende doelen opgelegd: Europa moet vanaf 2050 klimaatneutraal zijn, de komende tien jaar moet het digitale decennium worden en er wordt een economie opgebouwd die werkt voor mensen. De publieke sector kan een grote rol spelen bij het bereiken van deze doelstellingen. Wanneer aanbestedende diensten, waaronder decentrale overheden, starten met innovatieve aanbestedingsprocedures en bedrijven helpen hun eerste groep klanten te vinden, wordt de publieke sector een early adopter van innovatieve oplossingen. De Commissie wil aanbestedende diensten met deze financiering stimuleren om hun inkoopcultuur te veranderen.

Innovatieve voorstellen

De Commissie zoekt specifiek naar innovaties die nog niet op grote schaal in de handel verkrijgbaar zijn, maar die potentie wel hebben. De oproep richt zich dus op voorstellen met de volgende doelstellingen:

  • Voorstellen waarin overheidsopdrachten benut worden als een instrument om innovatie op gebieden van groot openbaar belang te bevorderen;
  • Voorstellen die door de ingekochte/ontwikkelde innovatie een algemene positieve maatschappelijke waarde creëren;
  • Voorstellen die bijdragen aan capaciteitsopbouw en kennisoverdracht op het gebied van innovatieve overheidsopdrachten.

De Commissie heeft een budget van € 4.000.000 vrijgemaakt voor de voorstellen. Via deze link kunnen de voorstellen (elektronisch) worden ingediend. De deadline hiervoor is gesteld op 3 mei.

Bron

Overheidsopdrachten voor Innovatie Ontwikkeling, Europese Commissie

Meer informatie

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal

Duurzaam aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal

Innovatief aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal

Maatschappelijk aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal