Nieuws

Publicatie: 26 oktober 2020

Door: en


Met de nieuwe applicatie en handleiding van BIJ12 krijgen decentrale overheden beter inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de Catalogus Groenblauwe Diensten. De Catalogus bevat allerlei concrete subsidiabele diensten die de Europese Commissie op basis van de staatssteunregels heeft goedgekeurd.

 

WAT ZIJN GROENBLAUWE DIENSTEN?

Groenblauwe diensten zijn gericht op maatschappelijke doelen op terreinen als natuur, landschap, water, cultuurhistorie en recreatieve voorzieningen. Deze diensten worden vaak verricht door grondeigenaren of grondgebruikers in samenwerking met een decentrale overheid.

Mogelijkheden Catalogus Groenblauwe Diensten

Met behulp van de Catalogus kan een decentrale overheid een pakket van maatregelen samenstellen om te subsidiëren wat beleidsmatig gewenst is. Een subsidieregeling die valt onder de werking van de Catalogus en in het register van de Catalogus is opgenomen, is ‘staatssteunproof’ en hoeft daarom door de betreffende overheid niet meer apart te worden aangemeld bij de Europese Commissie. Hierdoor kan de subsidiemaatregel relatief snel in werking treden.

Om gebruik te maken van de Catalogus moet een decentrale overheid een selectie maken uit de maatregelen in de Catalogus die de overheid wil subsidiëren. De Catalogus maakt inzichtelijk welke compensatie maximaal mogelijk is voor de activiteiten en welke gebruiksbepalingen noodzakelijk zijn bij de uitvoering van groenblauwe diensten. De decentrale overheid moet vervolgens de specifieke activiteiten, de bijbehorende voorschriften, de vereisten en de subsidiabele kosten uit de Catalogus in een regeling opnemen.

Applicatie groenblauwe diensten

Om de selectie van de maatregelen uit de Catalogus te vergemakkelijken heeft BIJ12 een nieuwe applicatie voor het samenstellen van groenblauwe diensten ontwikkeld. Daarmee kunnen gebruikers eenvoudig verschillende maatregelen selecteren. De bijhorende maximale vergoedingen worden automatisch gegenereerd. De applicatie geeft ook weer welke voorschriften van toepassing zijn. De applicatie is te downloaden als een Excel-tool via de website van BIJ12.

Handleiding toepassing Catalogus

Op de website van BIJ12 is naast de applicatie een handleiding gepubliceerd, bedoeld voor decentrale overheden die de Catalogus willen toepassen. In deze handleiding wordt uiteengezet hoe de Catalogus is opgebouwd, hoe de procedure verloopt en waar een regeling aan moet voldoen om op basis van de Catalogus ‘staatssteunproof’ te zijn.

Meer informatie

Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Groenblauwe diensten, Kenniscentrum Europa Decentraal
Catalogus Groenblauwe Diensten, BIJ12
Goedkeuringsbesluit SA.44848, Europese Commissie