Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Groenblauwe diensten

Groenblauwe diensten zijn gericht op maatschappelijke wensen op terreinen als natuur, landschap, recreatie en waterbeheer en worden verricht door grondeigenaren of grondgebruikers. Hieronder vallen bepaalde milieu- en landschapsbeheerverbintenissen tussen decentrale overheden en grondeigenaren.

Catalogus Groenblauwe diensten

De Catalogus Groenblauwe diensten bevat een overzicht van groenblauwe diensten die particuliere grondeigenaren en grondgebruikers kunnen verrichten. Ook richt de catalogus zich op recreatieve medegebruikers en ondernemingen uit diverse sectoren. De groenblauwe diensten zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

De catalogus is geen regeling, maar biedt decentrale overheden spelregels voor de vergoedingsmogelijkheden aan bedrijven die groenblauwe diensten uitvoeren.

Rapportage

Groenblauwe diensten hoeven niet ter goedkeuring worden aangemeld bij de Commissie. Wel geldt er een rapportageverplichting.

Aangepaste Catalogus

In juli 2010 is de catalogus geactualiseerd. Er wordt een aantal steunintensiteiten verruimd tot 100%. Duidelijk is dat groenblauwe diensten gericht zijn op de extra kosten komen kijken om het niveau van natuur- en landschapsbeheer boven het bestaande Europese niveau te tillen. De verlengde catalogus is middels een besluit goedgekeurd door de Commissie.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Groenblauwe diensten

Groenblauwe diensten

Europese Commissie, 27 februari 2006. Groenfonds Midden-Delfland

Zaak N-33/2005. Voorafgaand aan de goedkeuring van de Catalogus Groenblauwe Diensten 2007 heeft de Europese Commissie begin 2006 steunmaatregelen van gemeenten Midden-Delfland, Delft en Den Haag ten behoeve van het Groenfonds Midden-Delfland goedgekeurd.

Handhavind open agragrisch landschap
Het doel van het fonds is de handhaving van een open agrarisch landschap met een hoge milieu- en culturele waarde. Uit het fonds gefinancierde activiteiten worden opgenomen in de Catalogus Groenblauwe Diensten.

Nieuws Groenblauwe diensten

Nieuwe Catalogus Groenblauwe diensten goedgekeurd door de Europese Commissie

Op 26 oktober 2018 heeft de Europese Commissie de verlenging en uitbreiding van de Catalogus Groenblauwe diensten goedgekeurd. Decentrale overheden kunnen van de Catalogus gebruikmaken wanneer ze steun willen verlenen voor de actieve ontwikkeling en beheer van natuur en landschap, waardoor kwetsbare soorten worden beschermd en zich kunnen ontwikkelen. In hoofdlijnen is de catalogus gelijk gebleven maar op een aantal punten is de catalogus verder uitgebreid. Specifieke informatie over de wijzigingen is (binnenkort) hier terug te vinden in het besluit. Lees het volledige bericht