Europees recht en beleid

Laatste update: 19 juli 2023

Contact:


Decentrale overheden dienen op een groot aantal beleidsterreinen rekening te houden met de Europese staatssteunregels. Dit is bijvoorbeeld het geval als een decentrale overheid staatssteun wil verlenen aan een onderneming in het kader van zorg, cultuur, landbouw of onderzoek. Per beleidsterrein bieden de staatssteunregels andere mogelijkheden om de steun ‘staatssteunproof’ te verlenen.

Kenniscentrum Europa Decentraal biedt specifieke informatie voor decentrale overheden over de toepassing van de Europese staatssteunregels op het gebied van de volgende beleidsterreinen*:

* Deze lijst met beleidsterreinen is niet uitputtend. Ook op andere beleidsterreinen kunnen de Europese staatssteunregels van toepassing zijn.