Tweede verruiming Tijdelijke staatssteunkader in verband met coronacrisis

Op 8 mei heeft de Europese Commissie een tweede aanpassing vastgesteld van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun in verband met COVID-19. Het betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied van de kaderregeling. In ons vorige artikel over de kaderregeling kunt u meer lezen over de eerste wijziging van 30 april.

Lees het volledige bericht