Categorie filter: Staatssteun

Gevolgen van ongeoorloofde staatssteun op grondtransacties

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak over staatssteun en grondtransacties. De zaak heeft betrekking op een koopovereenkomst tussen de gemeente Harlingen en het bedrijf Spaansen B.V. De rechtbank heeft eerder geoordeeld dat in deze zaak sprake is van ongeoorloofde staatssteun en dat dit leidt tot partiële nietigheid van de koopovereenkomst. De Hoge Raad heeft nu echter geoordeeld dat ongeoorloofde staatssteun bij grondtransacties leidt tot algehele nietigheid van de overeenkomst.

Lees het volledige bericht

Deel uw ideeën over verduurzaming van het staatssteunbeleid met de Europese Commissie

Hoe moeten de Europese mededingings– en staatssteunregels worden veranderd ten behoeve van de Green Deal? De Europese Commissie vraagt ideeën van belanghebbenden. De Green Deal is bedoeld om Europa het eerste klimaat neutrale continent te maken tegen 2050. Dat vereist aanpassingen op het gebied van onder andere mededinging en staatssteun. Met name de wijziging van de staatssteunregels is interessant voor decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Verlenging tijdelijk staatssteunkader door de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft besloten de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun te verlengen. Ook het toepassingsgebied van de regeling wordt verruimd. De kaderregeling is in maart 2020 aangenomen ter ondersteuning van de economie in de context van de uitbraak van het coronavirus. De regeling wordt nu met zes maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. De tijdelijke regels over steun voor herkapitalisatie worden verlengd met drie maanden en gelden daarmee tot en met 30 september 2021 in plaats van 30 juni 2021. Lees het volledige bericht

Factsheet: Staatssteun bij kwijtschelding of verlaging van gemeentelijke vorderingen en belastingen

Hoe kunnen gemeenten in coronatijd ondernemers ondersteunen in lijn met de Europese staatssteunregels? Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Kenniscentrum Europa decentraal een factsheet opgesteld dat als leidraad kan worden gebruikt bij het kwijtschelden of verlagen van vorderingen en belastingen voor ondernemers. Lees het volledige bericht

Is citymarketing een Dienst van Algemeen Economisch Belang?

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een reclamebureau aan te wijzen voor het uitvoeren van reclamediensten ter promotie van de gemeente bij toeristen, ondernemers etc. De gemeente wil niet het risico lopen dat de financiering daarvan ongeoorloofde staatssteun is. De vraag is daarom of deze reclamediensten kunnen worden aangemerkt als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

Bekijk het antwoord

Goedkeuring staatssteun in het doelgroepen­vervoer voor de periode maart t/m juni

Het Rijk heeft naar aanleiding van de landelijke en lokale doorbetalings­afspraken in het doelgroepen­vervoer één gecoördineerde melding van staatssteun bij de Europese Commissie gedaan ter facilitering van alle gemeenten. Bij deze vorm van compensatie vanwege een bijzondere gebeurtenis kan er namelijk sprake zijn van staatssteun. Dit is afhankelijk van het contract. Indien het contract geen ruimte laat voor het bieden van de compensatie, wordt het verlenen van compensatie voor maximaal 80% van de niet-gereden ritten in het doelgroepenvervoer aan vervoersbedrijven als staatssteun aangemerkt.
Lees het volledige bericht

Wat houdt de ‘Market Economy Operator Test’ in?

Onze gemeente is op de hoogte van de Europese staatssteunregels die komen kijken bij het verlenen van subsidies aan ondernemingen. Waar moet de gemeente rekening mee houden ten aanzien van het staatssteuncriterium ‘voordeel’ wanneer de gemeente andere economische transacties aangaat met ondernemingen, zoals investeringen en verkoop?

Bekijk het antwoord

Kan er sprake zijn van ongeoorloofde samenloop (cumulering) van staatssteun wanneer voor het steunen van ondernemingen in de coronacrisis gebruik wordt gemaakt van de de-minimisverordening?

In het kader van de economische gevolgen van de coronacrisis is onze gemeente voornemens om financiële steun te verlenen aan bepaalde ondernemingen. Kan er sprake zijn van ongeoorloofde cumulatie (samenloop) van staatssteun van andere overheden wanneer gebruik wordt gemaakt van de de-minimisverordening?

Bekijk het antwoord