Nieuws

Publicatie: 10 mei 2021

Door: en


De Europese Commissie vraagt decentrale overheden om feedback op de Richtlijn tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE-richtlijn). In de consultatie zal de effectiviteit en geschiktheid van de richtlijn geëvalueerd worden. Belanghebbenden worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren.

INSPIRE-richtlijn

De INSPIRE-richtlijn bevat voorschriften ter bescherming van de waterkwaliteit en duurzame beschikbaarheid van water. De richtlijn verplicht overheidsinstanties om ruimtelijke gegevens over het milieu te verzamelen en te delen. Deze gegevens kunnen worden gedeeld op het INSPIRE Geoportaal. Het gebruik van het INSPIRE Geoportaal maakt het uitwisselen van informatie over onder andere grondwater, transportnetwerken en landgebruik makkelijker. Decentrale overheden kunnen op deze manier sneller een geïnformeerde beslissing nemen over grote milieuvraagstukken met een grensoverschrijdend karakter.

Feedback

De evaluatie ziet op het verzamelen van ervaringen en ideeën omtrent de uitvoering van de INSPIRE-richtlijn. Dit wordt gedaan door middel van een vragenlijst. De consultatie staat open voor alle belanghebbenden die tijdens hun werkzaamheden te maken hebben met de INSPIRE-richtlijn. Er zal voornamelijk beoordeeld worden of het wettelijke kader bijdraagt aan de doelstellingen van de richtlijn, zoals het makkelijker delen van gegevens. De consultatie staat nog open tot 12 juli 2021.

Bron

Consultatie voor de evaluatie van de INSPIRE-richtlijn, Europese Commissie

Meer informatie

Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa Decentraal
Milieu-informatie, Kenniscentrum Europa Decentraal